Skip to main content

Förskola för de allra minsta - på gott och ont

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 16:25 CET

Barn är vår viktigaste investering i framtiden, och frågan om hur vi ska ta hand om våra barn och fostra dem är och har alltid varit kontroversiell. I denna bok ligger fokus på dagens förskola. Vi tar idag för givet att förskolan står för den trygghet det innebär som barn att knyta an till och bli sedd av fler vuxna. Men kan personalgrupper om tre personer på kanske tjugo småbarn tillfredsställa detta grundläggande behov hos vart och ett av barnen?
Författarna tar upp problemen med dagens förskola mot bakgrund av de första årens betydelse för utvecklingen. Här diskuteras bland annat samspelet mellan barn och vuxna, lekens betydelse, invänjning, separation och anknytning.
Boken är ett pionjärarbete om förskolans betydelse. Den vänder sig till såväl personal som föräldrar som är direkt knutna till förskolan och även till politiker och tjänstemän.

Magnus Kihlbom är psykoanalytiker och barnpsykiater med många års erfarenhet av arbete med barn och familjer. Han har tidigare publicerat bland annat ”Den eviga familjen” och ”Uppgift förälder”.

Birgitta Lidholt är fil. dr i pedagogik, leg. psykolog och lärarutbildare. Hon har arbetat med förskolefrågor på Socialstyrelsen, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.

Gunilla Niss är leg. psykolog. Hon arbetar inom förskola, skola och socialtjänst som handledare och är utbildare på programmet ICDP/ Vägledande samspel.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.