Skip to main content

Ny bok: Bildning och demokrati – nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 12:39 CET

I antologin Bildning och demokrati – nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet fokuserar fem forskare på hur bildning förhåller sig till demokrati i dagens folkbildningarbete.
Under 1800-talet vävs idéer om bildning och demokrati samman i Sverige och blir en folklig angelägenhet med folkrörelsens framväxt. I dag ser det annorlunda ut, inom folkbildningsarbetet kopplas bildning och demokrati fortfarande ihop, men tycks för övrigt ha glidit isär och betraktas inte längre som beroende av varandra. Synen på bildning är i dag färgad av såväl elitistiskt som egalitärt tankegods samtidigt som den ständigt förändras, inte minst på grund av teknik- och medieutvecklingen.

Redaktörer för boken är Erling Bjurström och Tobias Harding. Erling Bjurström är professor vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Han har skrivit ett flertal böcker om ungdomskultur, medier, konsumtion och olika samhällsfrågor. Tobias Harding är doktor vid Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Just nu leder han Folkbildningsrådets utvärdering av studieförbundens kulturprogram.
De övriga skribenterna är: Henrik Nordvall, som är d­ocent i pedagogik vid Örebro universitet och är dessutom föreståndare för Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning, Carin Falkner, fil.dr i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, och Bernt G­ustavsson, gästprofessor i pedagogisk filosofi vid universitetet i Trondheim.

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. Bland våra senare titlar finns: Stalins mord i Katyn, Inte bara Stasi, Svenska prästgårdar, Effektiv visuell kommunikation, USA – drömmarnas land.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy