Skip to main content

Ny bok: Planera för friluftsliv

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 10:00 CEST

Vad är det som gör att människor vill ta sig ut i naturen? Vilka upplevelser letar de efter? Vad underlättar tillgängligheten till natur, vare sig det handlar om vandringar i storslagna fjällandskap eller cykling i den närliggande stadsskogen?

I Planera för friluftsliv kan man läsa om friluftslivets historia och framväxt, om ekonomiska aspekter på friluftsliv och naturturism, om det kommersiella friluftslivet, om varför man ägnar sig åt friluftsliv och vilka hinder som finns, om friluftsliv i olika grupper och mycket mer. Boken bygger på aktuell forskning och är skriven av fyra forskare som arbetar med frågor kring friluftsliv. Den innehåller en mängd modeller och figurer, förklarar användbara begrepp, och till varje kapitel hör fallstudier. Boken är rikt illustrerad i färg.

Lars Emmelin är professor vid The Swedish Schoool of Planning, Blekinge Tekinska Högskola samt innehavare av en Unesco-professur i utbildning om hållbarhet. Han har forskat bl a om naturvård och friluftsliv och om miljöbedömning.

Peter Fredman är professor vid Mittuniversitetet och turismforskningsinstitutet Etour. Han forskar om friluftsliv och naturturism med särskilt fokus på utövande, ekonomiska faktorer och metoder för att mäta friluftslivet.

Ebba Lisberg Jensen är humanekolog och lektor i miljövetenskap på Urbana studier, Malmö högskola. Hon forskar kring frågor som rör naturumgänge i olika sociala och kulturella sammanhang.

Klas Sandell är professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Han forskar om friluftsliv och natur-
turism utifrån frågor som historia, allemansrätt och miljöengagemang.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera