Skip to main content

Ny upplaga: När känslan tar över

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 13:00 CET

Människor med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning, uttrycker ibland sina sexuella behov på ett sätt som vi inte är vana vid.  Vi kan uppleva yttringarna som udda och främmande. För att kunna hantera den sexuella problematiken behövs ett öppet klimat och medvetna samtal om känslor, sexualitet och sexualupplysning.
Boken går igenom den sexuella utvecklingens olika faser och sexuella uttrycksformer. Fallbeskrivningar visar hur man som personal kan handskas med otillfredsställda sexuella behov. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor som kan användas för att i studiecirkelns form bearbeta innehållet.

Detta är en ny reviderad upplaga av När känslan tar över som har varit till hjälp för både personal och anhöriga som kommer i kontakt med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning.


Margareta Nordeman är legitimerad psykoterapeut, vårdlärare med inriktning utvecklingsstörning och socialt behandlingsarbete, specialist i klinisk sexologi och utbildad i Kroppsorienterad psykoterapi. Hon har sedan 25 år föreläst. handlett och haft kurser för personal bland annat om sexualitet och utvecklingsstörning/autism.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy