Skip to main content

Söker du lokal på annan ort? Här är lösningen

Nyhet   •   Sep 11, 2014 15:05 CEST

Nu underlättar vi för företag som letar efter kommersiella
lokaler i svenska tillväxtregioner.

En ny gemensam webbplats visar hela Castellum-koncernens
lokalutbud och blir ett komplement till dotterbolagens befintliga webbplatser.
Det betyder att man både får en överblick av läget i Mälardalen, där Aspholmen
är verksamt, och i övriga delar av Sverige där koncernens fem andra dotterbolag
är verksamma.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra servicen gentemot såväl
befintliga som potentiella hyresgäster. Genom objektportalen gör vi det enklare
att hitta lokaler även på våra andra orter inom Castellum-koncernen, säger
Claes Larsson, VD i Aspholmen Fastigheter AB.

Castellum, ett av börsens största fastighetsbolag, driver
verksamheten genom sex dotterbolag som är verksamma i Örebro, Västerås,
Uppsala, Stor-Göteborg, Borås, Halmstad, Stor-Stockholm, Malmö, Lund,
Helsingborg, Köpenhamn, Jönköping, Linköping, Värnamo och Växjö.

Den nya webbplatsen för Castellum-koncernens lediga lokaler
hittar du på objektportalen.se.