Skip to main content

30 000 nya arbetsplatser på taket

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 10:41 CEST

En ny hyresgäst med 30 000 medarbetare välkomnades igår till taket ovanför Brostadens huvudkontor i Johanneshov. Det är en bikupa som inte bara kommer stärka den biologiska mångfalden i området, utan även sprida kunskap till såväl anställda som hyresgäster om den viktiga pollineringstjänst som arbetsbina utför.

Man brukar säga att var tredje tugga man äter är pollinerad av ett bi och siffror som 76 procent av allt vi odlar inom Europa behöver pollinering för att människan ska få skörd. Det betyder att bina har en väldigt viktig funktion för vårt vardagliga liv. Men enorma mängder bin dör runt hela jorden, man talar om en global bidöd.

Runt om i Stockholmstrakten försvinner växtarter årligen på grund av brist på pollinerande insekter. Utan binas pollineringstjänst skulle det råda en global skörbjuggsepidemi inom fyra år, och varor som bomull, kött samt mejeriprodukter skulle bli dyra bristvaror.

Pollinerade växter är inte bara för mat, utan utför viktiga ekosystemtjänster som luftrening, CO2-upptag, markbindning, vattenfiltrering och inte minst de välbehagskänslor vi människor får uppleva genom att vistas i naturen, parker och på blomstrande ängar.

Vi tycker alltid det är roligt med nya hyresgäster. Men den uppmärksamhet och positiva respons vi fått med tanke på våra nya grannar har verkligen överraskat. Hoppas att de känner hur välkomna de är, säger Anders Nilsson, vd på Brostaden.

Miljöfrågor har alltid varit i fokus hos Brostaden och hållbarhetsaspekterna är till stor del integrerade i hela verksamheten. En hållbar utveckling omfattar både miljö- och klimatfrågor men även den sociala dimensionen genom att verka för ett hållbart samhälle – både för människor och natur.

Brostaden är ett fastighetsbolag, helägt av Castellum AB, som äger och förvaltar kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet uppgår till 650 000 kvm och finns i alla väderstreck runt Stockholm, lättillgängligt med bra kommunikationer.

Det viktiga i vår verksamhet är våra kunder. Vi vill ha en nära och bra kontakt med kunderna.  Att vara insatta i deras verksamhet, vardag och framtid är en förutsättning för att vara en bra affärspartner.