Skip to main content

Aspholmen Fastigheters första miljöbyggnader

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2014 15:34 CET

Äntligen har vi fått våra första byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad. Med bara några veckors mellanrum har två av våra fastigheter blivit klassade enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Det är kontorshuset på Rörvägen 1, kv Inköparen i Örebro och Vaksalagatan 10, kv Svalan i Uppsala.

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem, baserat på svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis. Certifieringen ställer krav på energi, inomhusmiljö och material och kan användas för både nyproducerade och befintliga byggnader.

I Sverige finns drygt hundra byggnader som är certifierade och förutom att det var Aspholmens första är Inköparen Örebros första miljöbyggnad.

Vill du läsa mer om miljöbyggnad, besök www.sgbc.se

Aspholmen Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB. Aspholmen förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Målardalen. Genom våra kontor i våra tre marknadsområden Uppsala, Västerås och Örebro har vi stor lokal kännedom och kunskap om marknaden i dessa städer. Aspholmen har en liten, flexibel och kundnära organisation. Sammanlagt är vi 51 personer som alla gör allt för att våra hyresgäster ska trivas. Idag äger vi 114 fastigheter med en sammanlagd uta på 617 000 kvm med ett marknadsvärde på ca 6 060 Mkr.