Skip to main content

Brostaden säljer fastighet i Mariehäll

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 13:00 CET

Fastighets AB Brostaden säljer via en bolagsaffär en fastighet i Mariehäll. Köpare är Einar Mattsson AB. Brostaden frånträder fastigheten 1 februari 2013.

Alphyddan 11 är belägen i Mariehäll och på fastigheten finns en byggnad utformad för kontor och lager, uppförd 1963. Den uthyrningsbara ytan omfattar 4360 kvm och tomtarealen är på 4126 kvm. Fastigheten är geografiskt separerad från Brostadens övriga fastighetsbestånd i Mariehäll och angränsar till området Annedal, där det pågår utveckling av nya bostäder. Byggnaden är idag helt tomställd.

 -Försäljningen ligger i linje med vår strategi att fastighetsbeståndet ständigt ska förädlas och utvecklas i syfte att öka vår tillväxt. Fastigheten är en vakant kontorsbyggnad som ligger i ett område som lämpar sig bättre för bostäder. Vi känner oss väldigt nöjda med att sälja till Einar Mattsson som kan utveckla den med ny användning till bostäder, säger Anders Nilsson, VD Fastighets AB Brostaden.

Brostaden är ett fastighetsbolag, helägt av Castellum AB, som äger och förvaltar kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet uppgår till 650 000 kvm och finns i alla väderstreck runt Stockholm, lättillgängligt med bra kommunikationer.

Det viktiga i vår verksamhet är våra kunder. Vi vill ha en nära och bra kontakt med kunderna.  Att vara insatta i deras verksamhet, vardag och framtid är en förutsättning för att vara en bra affärspartner.