Skip to main content

Castellum förvärvar fastigheter för 37 Mkr

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 10:32 CET

Castellum har genom två av sina dotterbolag förvärvat i Helsingborg och Uppsala.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en outhyrd fastighet i Helsingborg om ca 8 600 kvm för 26 Mkr. Ytorna är fördelade på 7 000 kvm verksamhets- och lageryta och 1 600 kvm kontors­yta. Tillträdesdatum är satt till september 2004 eller tidigare om Briggen så påkallar.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en fastighet i Uppsala om ca 2 600 kvm för 11 Mkr. Fastigheten är bebyggd med en lager- och kontorsbyggnad. På fastigheten finns dessutom en outnyttjad byggrätt om ca 3 000 kvm. Fastigheten är för närvarande fullt uthyrd. Genom förvärvet förstärker bolaget ytterligare sin närvaro i området Boländerna. Under en längre period har områdets utveckling, där Aspholmen Fastigheter tar en aktiv roll, resulterat i en allt större andel handel och betraktas idag som ett av tre extern­handels­områden i Uppsala. Tillträde skedde den 18 december 2003.


Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och för­valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närför­orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56