Skip to main content

Castellum förvärvar och investerar för 117 Mkr samt säljer för 40 Mkr

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 12:00 CEST

Castellum har beslutat om investeringar i befintliga fastigheter uppgående till 42 Mkr och genom dotterbolag förvärvat för 75 Mkr samt sålt fastigheter för 40 Mkr.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en outhyrd kommersiell fastighet i Malmö om 14 300 kvm uthyrningsbar yta för 75 Mkr. Drygt 1 500 kvm utgörs av kontorsytor och resterande ytor är lager- och produktionslokaler. Byggnaden håller hög standard och har ett bra läge i Fosie industriområde där bolaget sedan tidigare äger ett flertal fastigheter. Tillträde är satt till senast 31 juli, 2006.

Utvecklingen av Eklandias fastighet Nordstaden 2:16 i centrala Göteborg fortgår. Beslut har tagits om bland annat en omfattande renovering och iordningställande av tillkommande ytor samt ombyggnad av entré för totalt 42 Mkr. I och med en kontrakterad uthyrning om 3 700 kvm kontorsytor till en större advokatbyrå är nu samtliga kontorsytor om 14 500 kvm uthyrda. Projektering och marknadsföring av ca 2 500 kvm outhyrda ytor i botten- och markplan, vilka främst är att betrakta som butiksytor, pågår.

Fastighets AB Briggen har sålt en bostadsfastighet om 2 300 kvm uthyrningsbar yta i centrala Helsingborg till en nybildad bostadsrättsförening. Försäljningssumman uppgick till 36 Mkr vilket med 11 Mkr översteg verkligt värde. Frånträde sker den 31 oktober.

Fastighets AB Corallen har sålt och frånträtt en kommersiell fastighet om 8 800 kvm uthyrningsbar yta i Gnosjö. Försäljningssumman uppgick till 4 Mkr vilket med 1 Mkr understeg verkligt värde.


På Castellums hemsida finns fastighetsbeteckningar och adresser redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.


För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56