Skip to main content

Castellum investerar för 144 Mkr

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 10:41 CET

Castellum har genom två av sina dotterbolag investerat i fastigheter i Mölndal, Kungsbacka, Göteborg och Jönköping.

Harry Sjögren AB har förvärvat en fastighet i Mölndal om ca 15 000 kvm för 84 Mkr. Fastig­heten är belägen i Åbro-området och innehåller 4 000 kvm kontorsyta och 11 000 kvm verk­samhetsyta. Tillträde har skett i mitten av november 2003.

Harry Sjögren AB har även förvärvat en fastighet i Kungsbacka om ca 4 900 kvm för 26 Mkr. Fastigheten är be­lägen i Hede-området och innehåller 1 700 kvm kontorsyta och 3 200 kvm lageryta och var vid till­trädet outhyrd. Byggnaden har en modern design och hög standard med stor flexibilitet. I förvärvet ingår även en angränsande tomt om 5 000 kvm. Tillträde har skett i början av december 2003. Vidare har beslutats om till­byggnad av en fastighet i Sisjöns arbets­område, Göteborg. Till­byggnaden omfattar ca 4 000 kvm till en investering om 17 Mkr och beräknas på­börjas under januari 2004 för att vara klar i oktober 2004. Fastighetens totala yta efter tillbyggnad uppgår till 6 200 kvm, varav 84 % är uthyrt på ett avtal till 2010.

Fastighets AB Corallen har förvärvat två fastig­heter om sammanlagt ca 6 300 kvm för 17 Mkr. Båda fastigheterna är lager/industrifastigheter belägna i Rosenlunds­området i Jönköping där Corallen sedan tidigare äger ett antal fastigheter. Tillträdesdatum är satt till mitten av december 2003.


Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och för­valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närför­orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56