Skip to main content

Castellum säljer för 34 Mkr och förvärvar för 6 Mkr

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 12:55 CEST

Castellum har genom dotterbolagen Fastighets AB Briggen och Aspholmen Fastigheter AB dels sålt två fastigheter och dels förvärvat en fastighet. Försäljningssumman uppgick till 34 Mkr med en vinst om 15 Mkr och förvärvssumman uppgick till 6 Mkr.

Fastighets AB Briggen har sålt en bostadsfastighet om ca 1 000 kvm i Helsingborg till en nybildad bostadsrättsförening för 15 Mkr med en vinst om 10 Mkr.

Vidare har Briggen sålt den enda kvarvarande fastigheten i Ängelholm, en lager-/industri-fastighet om ca 9 000 kvm för 19 Mkr med en vinst om 5 Mkr.

Aspholmen Fastigheter AB har förvärvat en lagerfastighet om ca 2 500 kvm i Örebro för
6 Mkr. Den förvärvade fastigheten som kommer att vara helt tom vid tillträdet ligger i Aspholmen-området där bolaget har ett betydande fastighetsbestånd.

Transaktioner ovan kommer att redovisas under tredje kvartalet.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 15 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och för¬valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56