Skip to main content

Eklandia hyr ut logistikytor om 17 000 kvm

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2015 07:30 CET

Eklandia Fastighets AB, dotterbolag till Castellum AB, har under februari månad tecknat hyresavtal avseende logistik- och lagerlokaler i Göteborg om totalt 17 000 kvm. Hyresavtalen är tecknade med Denson Logistics AB, KW Wheels AB och Sandryds Group AB.

Hyresavtalen har tecknats i fastigheterna på Transportgatan 17 och 37B i Bäckebol samt på Mejerigatan 1 i Kallebäck och har en genomsnittlig kontraktslängd om fem år.

– Det är trevligt att få hälsa Denson Logistics, Sandryds Group och KW Wheels välkomna som hyresgäster till Eklandia. Uthyrningarna är en temperaturmätare på logistikmarknaden i Göteborg och Eklandia har nu endast ett fåtal vakanser bland våra lager- och logistikfastigheter, säger Cecilia Fasth, VD för Eklandia Fastighets AB.

– För att kunna möta marknadens efterfrågan pågår förberedelser med att starta nya logistikprojekt. I höstas förvärvade vi byggklar logistikmark i närheten av Sörredsvägen i Göteborg. Vi har dessutom valts ut att uppföra ett nytt stort logistikcenter på Hisingen, i direkt anslutning till Göteborgs hamn, där vi tilldelats mark som möjliggör nyproduktion upp till 75 000 kvm, tillägger Cecilia Fasth.

Eklandia ingår i Castellum-koncernen som genom sina sex dotterbolag är Sveriges största ägare av logistikfastigheter. Vi ser oss därför som en kunnig och långsiktig partner för logistikföretag som vill etablera sig i regionen.

Uthyrningarna till Denson Logistics AB och Sandryds Group AB har skett i samarbete med Colliers. Uthyrningen till KW Wheels AB har skett i samarbete med CBRE.

Utöver ovanstående uthyrningar har Eklandia även tecknat ett korttidsavtal med ett större internationellt företag avseende en logistiklokal om 9 200 kvm.

För mer information kontakta
Cecilia Fasth, VD Eklandia Fastighets AB
Tel: 031-744 09 90
Mobil: 0739-42 09 90
E-post: cecilia.fasth@eklandia.se

Eklandia Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB som är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Eklandias affärsidé är att utveckla våra fastigheter för att erbjuda attraktiva arbetsplatser till nöjda kunder. Därigenom skapar vi maximal direktavkastning samt värdetillväxt till ägarna. Det övergripande långsiktiga ekonomiska målet för Eklandia är en årlig ökning av förvaltningsresultatet på 10 %.

Fastighetsbeståndet utgörs av kommersiella fastigheter som är strategiskt belägna i centrala Göteborg, på Lindholmen, runt hamnen samt i nära anslutning till genomfartsleder med bra kommunikationer. Eklandia äger ca 90 fastigheter med en total area på omkring 580 000 m² till ett värde av ca 7 miljarder. Läs mer på www.eklandia.se


Bifogade filer

PDF-dokument