Skip to main content

Fastighets AB Brostaden investerar för 154 Mkr

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 13:07 CEST

Fastighets AB Brostaden har förvärvat och tillträtt fyra fastigheter i Stockholms-området. Investeringen uppgår till 154 Mkr.

Två av fastigheterna är belägna i Lunda företagsområde i Spånga. Sammanlagt uppgår den uthyrningsbara ytan, för dessa två fastigheter, till ca 9 400 kvm och består till största delen av skolverksamhet. En fastighet är belägen i Veddesta industriområde i Järfälla. Fastigheten består av en industribyggnad i tre plan om ca 2 800 kvm. Den fjärde fastigheten är en industrifastighet som är belägen i Årsta. Den uthyrningsbara ytan för denna uppgår till ca 3 300 kvm. Samtliga fastigheter är i princip fullt uthyrda och ligger i anslutning till befintligt bestånd.

Vi vill passa på att hälsa de sittande hyresgästerna välkomna till Brostaden!

Läs mer på Brostadens hemsida.

Läs mer på Castellums hemsida.

Brostaden är ett fastighetsbolag, helägt av Castellum AB, som äger och förvaltar kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet uppgår till 573 000 kvm och finns i alla väderstreck runt Stockholm, lättillgängligt med bra kommunikationer.

Det viktiga i vår verksamhet är våra kunder. Vi vill ha en nära och bra kontakt med kunderna.  Att vara insatta i deras verksamhet, vardag och framtid är en förutsättning för att vara en bra affärspartner.