Skip to main content

Stor efterfrågan på Eklandias logistiklokaler

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 09:58 CEST

Eklandia Fastighets AB har under året tecknat flera stora hyresavtal avseende logistiklokaler. Nu senast med JMM Transportteknik, tidigare med Mercante Sweden och Servistik Logistics.
- Vi har sett ett ökat behov av logistiklokaler och med våra fastigheter i strategiska lägen på Hisingen är vi en självklar partner för logistikföretag som vill etablera sig i regionen, säger Hans Stridh, affärsområdeschef Eklandia Fastighets AB.

Eklandia har tecknat hyresavtal med JMM Transportteknik avseende en logistiklokal om ca 13 000 kvm på Transportgatan 17 i Bäckebol, Göteborg. Lokalen är en del av en större fastighet om 22 700 kvm. Eklandia förvärvade fastigheten år 2009 av Schenker Property Sweden som hyrde den i sin helhet t o m mars i år och nu är merparten av fastigheten uthyrd igen. Den första uthyrningen i fastigheten var till Servistik Logistics som tecknade avtal avseende en lokal om 4 900 kvm.

– Eklandias lokal stämde väl överens med de kriterier vi hade satt upp för vår etablering i Göteborg. Vi eftersökte en lokal med läge norr om Göteborg och med god tillgänglighet. Vi har nu alla förutsättningar på plats för att kunna utföra vårt åtagande gentemot vår uppdragsgivare, säger Tomas Andersson, VD JMM Transportteknik AB.

 – Vi är mycket glada över att JMM Transportteknik valt Eklandia som hyresvärd. Med tre stora uthyrningar under året befäster vi vår ställning som en av de större fastighetsägarna inom logistik på Hisingen, säger Hans Stridh, Affärsområdeschef Eklandia Fastighets AB.

För mer information kontakta
Hans Stridh, Affärsområdeschef Eklandia Fastighets AB
Tel/mobil: 031-744 09 02
E-post: hans.stridh@eklandia.se

Eklandia Fastighets AB är ett helägt dotterbolag till Castellum AB och ett av Göteborgs största privata fastighetsbolag. Eklandia äger och förvaltar fastigheter med en total yta om drygt 550 000 kvm och erbjuder ett stort urval av lediga lokaler i Göteborg- kontorslokaler, butikslokaler, lagerlokaler, logistiklokaler och industrilokaler. Fastigheterna är väl underhållna och belägna i attraktiva områden. Läs gärna mer på www.eklandia.se

Bifogade filer

PDF-dokument