Skip to main content

Vägen till ett framgångsrikt Performance Management

Evenemang

23
MAY
Webinar
  -

Hur du skapar tydlighet för medarbetare, enkelhet för chefer och bättre uppföljning för HR

De flesta HR-funktioner har ganska klart för sig vad man vill uppnå för bolagets utveckling. Den svåra utmaningen ligger ofta i hur man i praktiken skall gå tillväga; vilka medel, strategier och processer som behövs. Hur kombineras dessa på bästa sätt för att engagera alla i organisationen och hur får man samtliga i organisationen att dra mot samma mål?

Camilla Hydén Karlsson, Senior HR-konsult, har gedigen erfarenhet kring värdeskapande HR-processer och delar med sig av praktiska och värdefulla råd under detta webinar. Under webinaret belyses bland annat:

• Tips för tydliga mål med kontinuerlig dialog och feedback
• Konkret exempel på PM-process enligt ”best practice”
• Hur man får störst effekt och nytta av systemstöd

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera