Skip to main content

Webinar: Få kontroll över HR Masterdata och ge dig själv ett informationsövertag

Evenemang

06
MAR
Webinar
  -

Ämnet för HR-analys har blivit alltmer uppmärksammat - med all rätt. Det ger HR-chefer en ypperlig möjlighet att hjälpa ledningen och påvisa de direkta effekterna av bolagets affärsinitiativ och utvecklingsprocesser.

Många organisationer är idag underförsörjda med effektiva HR-system och har en mycket brokig miljö med olika mallar, olika system och gränssnitt. Följden blir mycket administration och svårigheter att få överblick och göra analyser. Både dagens och framtidens organisationer behöver arbeta mer proaktivt med rekrytering, bemanning, målstyrning och kompetensutveckling för att behålla sin konkurrenskraft. Det som krävs är uppdaterad information och förmåga att göra analyser för att proaktivt försörja organisationens behov av beslutsunderlag och styrmedel.

Detta webinar visar hur Din HR-funktion med enkla medel kan uppnå denna förmåga
Vi visar hur man bör hantera HR masterdata samt analyser av denna för att uppnå maximal effektivitet. Vi passar på att uppklara alla frågetecken kring begreppen och varför detta är av betydande värde för din organisation, och inte minst hur du går tillväga för att rusta din HR-funktion med detta informationsövertag.

Läs mer och anmäl dig här:

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera