Skip to main content

​Caverion och Sollentuna kommun har tecknat avtal värt 57 miljoner SEK

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 14:50 CEST

Caverion och Sollentuna kommun har tecknat avtal om tillsyn, skötsel, drift och avhjälpande underhåll på ett sjuttiotal offentliga byggnader i kommunen. Avtalet omfattar exempelvis skolor, daghem och idrottshallar men även kulturminnesskyddade byggnader som Edsbergs Slott.

Avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 oktober 2016 och med option på förlängning i ytterligare två+två år. Den totala bruttogolvytan beräknas till cirka 170 000 m2 och värdet beräknas till cirka 57 miljoner SEK de första fyra åren.

"Utöver ansvaret för ett stort antal offentliga byggnaders livscykler har vi även fått förtroendet att säkerställa att kommunens skolelever vistas i en optimal inomhusmiljö och att kulturbyggnader av högt historiskt värde bevaras. Jag är övertygad om att vi kommer leverera hög kvalitet i enlighet med kundens mål och förväntningar och ser fram mot ett långt och ömsesidigt givande partnerskap," säger Thomas Lundin, VD Caverion Sverige.

Avtalet är ett så kallat Managed Operations avtal vilket innebär att Caverion tar det övergripande ansvaret för fastigheternas underhåll, drift och utveckling. I avtalet ingår ambitionsmål för kostnadsreducerande aktiviteter, ökad energieffektivitet och entreprenadutveckling. De teknikområden som omfattas är värme, sanitet, ventilation och luftbehandling, kyla, el samt säkerhet och brandskydd.

För mer information, kontakta

Mikael Smedborn
Distriktschef Caverion Managed Services Mitt
08 705 32 82
mikael.x.smedborn@caverion.se

För press- och mediefrågor, kontakta

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige
073 050 92 85
erika.a.bjornesparr@caverion.se

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser.

Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet. Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Caverion har över 17 000 anställda i 12 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning för år 2015 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro. Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors.

www.caverion.se

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. 

De säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet. Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Caverion har över 17 000 anställda i 12 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning för år 2015 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro. Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors.

www.caverion.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.