Skip to main content

Mångmiljoninvestering skapar arbetstillfällen och höjer fastighetsstandarden i Söderhamn

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 09:34 CET

270 miljoner kronor investeras och arbetstillfällen skapas när Söderhamns kommun och det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen tillsammans med Caverion moderniserar fastighetsbeståndet i kommunen.

Modellen kallas EPC (Energy Performance Contracting) och innebär att Caverion energieffektiviserar och moderniserar majoriteten av hyresbostäderna, skolorna, förskolorna och andra gemensamma lokaler i Söderhamn. Samtidigt garanterar Caverion att investeringskostnaden täcks av framtida besparingar i form av minskat underhållsbehov och ökad energieffektivitet. Skulle de avtalade besparingsmålen inte uppnås, återbetalar Caverion mellanskillnaden.

"För Söderhamns skattebetalare är projektet ett ekonomiskt riskfritt sätt att höja fastighetsstandarden, minska energianvändandet och samtidigt generera lokala arbetstillfällen. Projektet hanteras även vid sidan om en normal investeringsbudget, vilket innebär att vi inte behöver göra avkall på andra aktiviteter eller justera vår budget i övrigt," säger Sven-Erik Lindestam, kommunalråd (S) Söderhamn.

Caverion är ensam leverantör och kontaktpunkt för kommunen och bostadsbolaget under hela projektet. Detta medför en förenklad administration och möjligheter till effektiv dialog mellan samarbetsparterna.

"Vi ersätter ungefär 100 mindre projekt som annars hade upphandlats separat till en kostnad av runt 70 000 per upphandling. Utöver enkelheten i att ha en enda kontaktväg, medför projektets praktiska upplägg även betydande administrativa besparingar," säger Lars Stål, teknisk chef på Söderhamns kommun.

Projektet omfattar majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget. Totalt kommer 430 000m2 hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamma lokaler energieffektiviseras och moderniseras. Detta beräknas minska kommunens miljöpåverkan med cirka 600 000 kg CO2 och energianvändningen med cirka 23 % till 2019.

Projektet är självfinansierande vilket innebär att de besparingar som genereras kommer motsvara investeringskostnaden. Söderhamn Kommun och Faxeholmen har därmed möjlighet att dra nytta av projektets alla fördelar utan att bortprioritera andra områden.

Genomförandefasen påbörjades i slutet av 2015 och beräknas pågå till och med 2019.

För mer information, kontakta

Håkan Olsson
Caverion Sverige
Tel: +46 (0) 8 705 32 35
mail:hakan.l.olsson@caverion.se

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster används bland annat i kontor, butiksfastigheter, bostäder, offentliga lokaler, industrianläggningar och inom infrastruktur.
Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar. Vår styrka ligger i vår tekniska kompetens och våra heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden för livscykeln hos fastigheter och industrianläggningar.
Caverion har nära 17 000 anställda inom 12 länder i norra och centrala Europa. Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors och vår omsättning för 2014 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro.www.caverion.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy