Skip to main content

Bristen på utbud begränsar fastighetinvesteringar i Norden

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 12:06 CEST

CBRE:s undersökning av det andra kvartalet visade att investeringsaktiviteten gått ned i Tyskland, de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland samt Central- och Östeuropa. Särskilt i jämförelse med samma kvartal förra året när dessa tre regioner drev på starkt. Men efterfrågan på fastigheter av hög kvalitet förblir stark i dessa tre regioner vilket leder till högre priser. Detta kan illustreras med när en fastighet som Maximilianhöfe kommer ut på marknaden, en attraktiv fastighet med flera användningsområden i München, som såldes för ungefär 270 miljoner euro under det andra kvartalet. Nivån på investeringsaktiviteten i dessa tre regioner hålls dock tillbaka av bristen på attraktivt utbud.


Jonathan Hull, chef för EMEA Capital Markets, CBRE, kommenterar:
”Bristen på attraktivt utbud orsakade en nedgång för marknadsaktiviteten i både Tyskland och de nordiska länderna under det andra kvartalet 2012, men intresset på dessa marknader är fortfarande starkt. Investerarna förblir mycket känsliga för varje marknads underliggande ekonomi och deras utsatthet för euroområdets kris, vilket gagnar de nordeuropeiska marknaderna och placerar Tyskland, de nordiska länderna och Storbritannien högst upp på investerarnas listor.”


Pernilla Arnrud-Melin, ansvarig för research på CBRE i Sverige, säger ”Den svenska transaktionsvolymen uppgick till nästan 35 miljarder för första halvåret 2012 vilket är en minskning med 28 % jämfört med första halvåret 2011. Trots detta har prime yielden för kontor i Stockholm sjunkit under andra kvartalet och ligger nu på 4,5 %. Vi ser att efterfrågan på bra objekt är stark vilket inte minst några av de senaste försäljningarna av centrala objekt i Stockholm visar. I en av de senaste stora försäljningarna i Stockholm bedömer att vi att yielden hamnade på strax under 4.5%.”


Den kommersiella fastighetsinvesteringsaktiviteten steg betydligt i Storbritannien och Frankrike under det andra kvartalet 2012, jämfört med både det första kvartalet 2012 och det andra kvartalet 2011, eftersom investerarna letade efter de mest likvida marknaderna i en tid med ytterligare ekonomisk osäkerhet.
Investeringsomsättningen på den europeiska kommersiella fastighetsmarknaden hade en ytterligare liten nedgång under det andra kvartalet 2012 när den föll till 24 miljarder euro från 27 miljarder euro under det första kvartalet. Fallet på precis 3 procent kvartalsvis kommer trots en fördjupad ekonomisk oro i euroområdet och återspeglar att attraktiva fastigheter ses som en skyddad zon i en tid med ökad osäkerhet.

Under de senaste två åren har den europeiska investeringsaktiviteten i huvudsak varit stabil – förutom den höga omsättningen på marknaden som vanligen ses kring slutet av året – och legat på ungefär 25 till 27 miljarder euro per kvartal. En ökning av aktiviteten hindras av ett begränsat attraktivt utbud och en brist på möjligheten till banklån. Marknaden är därför starkt beroende av investerare som köper fastigheter med en hög andel kapital. Avkastningen på kärnmarknader som lockar sådana investerare är stabil, men det har varit en viss uppgång på mindre och mer perifera marknader.

Om CBRE
CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2011 års avkastning). Företaget har ungefär 34.000 anställda och fler än 300 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.
I Sverige har CBRE två kontor, i Stockholm och Göteborg, där vi är runt 50 anställda. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. Vi har sex olika affärsområden – Capital Markets, Office Leasing, Retail & Logistics Advisory, Retail Tenant, Valuation Advisory och Corporate Services. Läs mer om oss på våra webbsidor, www.cbre.se eller www.cbre.eu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.