Skip to main content

Europeiska banker har avyttrat fastighetslåneportföljer för 7,5 miljarder euro hittills i år

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 14:36 CEST

I de fjorton transaktioner som noterats har regionens långivare avyttrat en rad låneportföljer, bland annat sådana med säkerhet i tillgångar i såväl USA och Australien som Europa. Av dessa var sex försäljningar av låneportföljer där tillgångarna enbart fanns i Storbritannien och på Irland. Enligt uppgifter nyligen säljer Lloyds Banking Group en portfölj av huvudsakligen irländska lån värderad till 2 miljarder euro bestående av över 700 enskilda fastighetslån. CBRE uppskattar att över 11 miljarder euro i lån, uppdelat på nio portföljer, för närvarande bjuds ut av regionens banker.

Natale Giostra, Head of EMEA & UK Debt Advisory, CBRE, säger:

”Europeiska banker som vill minska sin exponering i fastigheter har framgångsrikt genomfört affärer i både presterande och nödlindande låneportföljer i år. Vissa institutioner som RBS säger sig nu föredra försäljning av tillgångar där de har kontroll över den fysiska egendomen. Vi kan dock se av exemplet Lloyds att avyttringar av lån fortfarande betraktas som den mest effektiva strategin att minska den totala exponeringen, särskilt om de underliggande tillgångarna kräver aktiv förvaltning eller består av mindre partier som är tidskrävande och kostsamt att göra affärer med individuellt.”

Philip Cropper, Managing Director, Real Estate Finance, CBRE, tillägger:

”De gemensamma nämnarna för framgångsrika låneförsäljningar är en effektiv och välskött process, meriterade anbudsgivare och att förhandlingsparterna har realistiska prisförväntningar. Prissättningen är en avgörande faktor och vi har sett flera transaktioner gå om intet under året på grund av svårigheten att exakt värdera stora och komplexa låneportföljer, där andelen nödlidande lån ibland är hög. Vi förväntar oss därför inte att värdet av de slutförda låneförsäljningarna under 2012 kommer att nå upp till de 20 miljarder euro som registrerades under 2011. En rad försäljningar bör dock kunna genomföras före årets slut och ytterligare tillkännagivanden av nya låneförsäljningar är också att vänta.”

Det har dessutom blivit lättare att finansiera köp av låneportföljer under 2012, vilket hjälpt upp marknaden ytterligare. Fler långivare erbjuder nu komplexa ”senior lån på lån” för att finansiera anskaffningar. Denna utveckling drivs på av de attraktiva marginaler som kan uppnås, särskilt under en period på 3–5 år.

Under 2011 konstaterade CBRE:s grupp för lånerådgivning att europeiska banker hade genomfört över 20 låneförsäljningar, som representerade fastighetslån på över 20 miljarder euro. Häri ingick de försäljningar som är kända under namnen Project Isobel respektive Project Royal, som huvudsakligen slutfördes under 2011.

Om CBRE
CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2011 års avkastning). Företaget har ungefär 34.000 anställda och fler än 300 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.
I Sverige har CBRE två kontor, i Stockholm och Göteborg, där vi är runt 50 anställda. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. Vi har sex olika affärsområden – Capital Markets, Office Leasing, Retail & Logistics Advisory, Retail Tenant, Valuation Advisory och Corporate Services. Läs mer om oss på våra webbsidor, www.cbre.se eller www.cbre.eu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy