Skip to main content

Förbättrat ekonomiskt läge under 2013 lägger grunden för återhämtning inom fastighetssektorn i Europa 2014

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 13:21 CET

En gradvis återhämtning av de ekonomiska resultaten och företagens framtidstro lägger grunden till en starkare återhämtning på den europeiska fastighetsmarknaden under 2014, enligt den globala fastighetsrådgivaren CBRE.

Det ekonomiska klimatet var kärvt för de europeiska fastighetsmarknaderna under 2012, med ökad oro för ett eurosammanbrott under första halvåret och oförändrad eller krympande produktion på i stort sett hela kontinenten vid årets slut. Inledningen av 2013 har varit mer positiv, med minskad risk för upplösning av eurosamarbetet och lovande nyheter från Kina och USA, vilket stöder vissa tecken på förbättrad stämning på marknaden och framtidstro hos företagen.

CBRE ställer sig dock fortfarande avvaktande till vilken påverkan det kan ha på hyres- och investeringsmarknaderna på kort sikt. Sekundära fastigheter av högre kvalitet i bättre lägen vinner förmodligen mest på den förbättrade stämningen.

Hyresmarknaderna förblir troligtvis relativt statiska under året, och hyrestillväxten begränsas troligtvis till ett fåtal attraktiva detaljhandels- och kontorslägen där efterfrågan överstiger tillgången. Efterfrågan på, och hyrorna för, industrifastigheter väntas vara i stort sett oförändrade under 2013, men de nya krav som aktualiseras i och med den ökande onlinehandeln kan vara en ljusning. Europas hyres- och investeringsmarknader fortsätter att vara tydligt uppdelade i nord och syd, och centralt belägna prime-fastigheter i norra Europa väntas redovisa stabila eller till och med stigande priser.

Den ökande polariseringen mellan prime och sekundära fastigheter var en stark trend under 2012, och en viktig fråga inför 2013 är huruvida den kommer att avta. Ett större intresse för risktagande på fastighetsmarknaden skulle förbättra situationen, men tillgången på ny kredit för sekundära fastigheter ser inte ut att förbättras mycket, eller alls, under det kommande året. Utsikterna för de här fastigheterna hänger på regionens ekonomiska utveckling. Den positiva trenden för sekundära fastigheter med högre kvalité på starkare marknader, som började ta fart mot slutet av 2012, verkar hålla i sig under 2013.

NeilBlake, Head of UK and EMEA Research CBRE, säger:

”Ekonomiska prognoser tyder fortfarande på att det kommande året blir svårt, men många av de negativa aspekterna, främst oron för en upplösning av eurozonen, har försvagats. Marknadens framtidstro är avgörande. Om den positiva trenden håller i sig förväntar vi oss bättre ekonomisk tillväxt och bättre marknadsförhållanden för fastigheter, men det kan dröja till 2014 innan vi ser tydliga framsteg.”

Peter Damesick, Chairman, EMEA Research CBRE, säger:

”Europas hyres- och investeringsmarknader för fastigheter fortsätter att vara tydligt uppdelade i nord och syd under 2013, och centralt belägna prime-fastigheter i norr väntas redovisa stabila eller till och med stigande priser. För stora delar av marknaderna är det för tidigt att säga om klyftan mellan primära och sekundära fastigheter har slutat att växa, men trenden med ökat investeringsintresse för bra sekundära fastigheter på starkare marknader ser ut att kunna ta fart under 2013.”


Om CBRE
CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2011 års omsättning). Företaget har ungefär 34.000 anställda och fler än 300 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.
I Sverige har CBRE två kontor, i Stockholm och Göteborg, där vi är runt 50 anställda. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. Vi har sex olika affärsområden – Capital Markets, Office Leasing, Retail & Logistics Advisory, Retail Tenant, Valuation Advisory och Corporate Services. Läs mer om oss på våra webbsidor, www.cbre.se eller www.cbre.eu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy