Skip to main content

Vad vill millennials egentligen ha?

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 09:17 CET

Ny undersökning ifrån CBRE utmanar myter om dagens unga - hur de konsumerar, lever och arbetar.

Millennials (personer mellan 22-29 år) ligger i framkant när det gäller att använda teknik. Detta påverkar i högsta grad deras konsumtionssätt. Till skillnad från den generella uppfattningen, föredrar hela 70 % av millennials att handla i en fysisk butik i stället för att göra sina inköp på nätet. Ett beteende som med största sannolikhet inte kommer att förändras dramatiskt i framtiden, visar en ny undersökning från CBRE.

CBRE har genomfört en mycket omfattande och detaljerad undersökning där 13 000 personer mellan 22 och 29 år i fler än 12 länder har ingått. Undersökningen har genomförts för att få en förståelse för hur denna grupp gör sina val när det gäller livet, arbetet och fritiden samt hur dessa val kommer att påverka framtida trender inom fastighetsbranschen.

Millennials är den första generationen sanna digitala specialister. Den omedelbara tillgången till någon del av online-världen har drivit fram en ökad tro på att omedelbar tillfredsställelse är något att sträva efter i alla aspekter av livet.

Nästan hälften av de tillfrågade vill ges möjligheten att få en önskad produkt omedelbart och vill kunna se, röra, känna, testa och prova produkten i butik. Även om 27 % av alla inköp sköts online av majoriteten av millennials, varierar dock online-shoppingens popularitet kraftigt från land till land beroende på att dynamiken inom detaljhandeln varierar.

I de länder som har ett etablerat internationellt nätverk av handelskedjor kommer sannolikt onlineförsäljningen att vara högre än i de länder där lokal handel är starkare. När millennial-konsumenten handlar online vill de att försändelserna skickas hem. Hela två tredjedelar av de tillfrågade svarade att de föredrar hemleverans, följt av leverans till arbetsplatsen, medan "click and collect", figurerade som ett tredje alternativ. Hur fritiden spenderas är viktigt för millennials, hela 50 % av den tillgängliga inkomsten läggs på att äta ute, shoppa, gå på bio och gå på olika events.

Resultaten från rapporten visar också att denna generation av unga vuxna står inför betydande utmaningar när det gäller att hitta prisvärda bostäder. Det här tillskrivs till stor del de höga kostnaderna för bostäder och hyror, kopplat till bristen på lämpliga jobb. Nästan hälften (49 %) av alla tillfrågade bor fortfarande hemma hos sina föräldrar och 74 % säger att löner inte håller jämna steg med bostadspriserna, vilket är en av de främsta anledningarna till att de fortfarande bor hos föräldrarna.

Undersökningen tog även upp vad millennials vill ha ut av ett jobb. 64 % av millennials anser sig lyckligt lottade över att ha ett jobb. Att ha få arbetsgivare under sin karriär är något de strävar efter. Lojalitet till en arbetsgivare rankas dock lågt och om möjligheten ges att byta till ett jobb med rätt lön, utvecklingsmöjligheter och bra kollegor så kommer de att byta arbetsgivare. CBREs undersökning visar att 78 % av de tillfrågade ser själva arbetsplatsen som en viktig faktor när man väljer arbetsplats. Även om lön och förmåner förblir det viktigaste vid val av arbetsgivare, så sticker balans mellan arbete och fritid ut tillsammans med andra faktorer såsom bättre kontorsmiljö när pengar tas ut ur ekvationen. Så många som 69 % av de tillfrågade uppgav att de skulle vara villiga att ge upp andra förmåner för en bättre kontorsmiljö. Detta understryker vikten för fastighetsägare att fokusera på att skapa en optimal arbetsmiljö för att attrahera och behålla de bästa talangerna.

Bojan Ticic, Head of Retail Capital Markets på CBRE, säger: "Det faktum att millennials har anslutit sig till arbetsmarknaden under en tid av global ekonomisk förändring har haft en djupgående inverkan på platserna där de arbetar, bor och lever. Ur ett detaljhandelsperspektiv är det en garanti för att den fysiska butiken behåller sin betydelse. Att shoppa online anses komplettera handeln i butik i stället för att vara ett alternativ. Detta innebär att retailers måste lyckas att ge de som shoppar en upplevelse för att säkerställa att konsumenter har en anledning att besöka dem upprepade gånger. Millennials är framtiden och en fördjupad förståelse av vad de vill, och ännu viktigare, vad de inte vill, är det centrala."

Bakgrundsinformation:

Metodik

Resultaten som presenteras i den här rapporten baseras på en mängd primär och sekundär forskning. Inledningsvis genomfördes en litteraturgenomgång av mer än 200 artiklar och publikationer av befintlig forskning som bedrivs för att bedöma den samlade befintliga kunskapen kring millennials och identifiera relevanta ämnen för vår primära forskning. CBRE gav sedan Ipsos MORI i uppdrag att genomföra en online-undersökning av 13 000 millennials, definierade som de som är födda mellan 1986 och 1993 (det vill säga, för närvarande i åldrarna mellan 22 och 29 år). De tillfrågade 1 000 respondenter i alla 12 länder i de tre stora globala regionerna:Americas: Americas: Kanada, Mexiko och 2 000 respondenter från USA (1 000 från östkusten, 1 000 från västkusten), Asia Pacific: Japan, Kina, Indien, Hong Kong och Australien, Europa: Tyskland, Spanien, Frankrike och Storbritannien. Inom varje land, konstruerades urvalet för att säkerställa en balans mellan manliga och kvinnliga respondenter, samt en lika stor andel av 22-25-åringar och 26-29-åringar. För att komplettera uppgifterna från IPSOS-undersökningen, gjordes en motsvarande online-undersökning bland CBRE-anställda. Delvis var syftet med den här interna undersökningen att jämföra synpunkter hos millennials med äldre generationer, så undersökningen var öppen för anställda från alla åldersgrupper. Den genomfördes av 6 893 respondenter från 52 kontor runt om i världen, 27 % av dem var i åldrarna 22 och 29. Totalt återspeglar datan i vår undersökning åsikterna hos nästan 20 000 människor från hela världen. Slutligen genomfördes en serie diskussionsforum med CBRE-anställda runt om i världen för att undersöka några av de viktigaste temana i rapporten mer ingående.

Om CBRE

CBRE Group Inc. är världens största företag inom fastighetsrådgivning med huvudkontor i Los Angeles, USA (baserat på 2015 års omsättning). Företaget har ungefär 70 000 anställda och fler än 400 kontor som stödjer fastighetsägare, investerare samt hyresgäster över hela världen.

I Sverige har CBRE kontor i Stockholm och Göteborg med runt 250 anställda. CBRE i Sverige erbjuder strategisk rådgivning och tjänster inom ett flertal områden – fastighetstransaktioner, hyresgästrepresentation, förvaltning, uthyrning och utveckling, samt värdering. Vi arbetar även med research och erbjuder konsulttjänster. Företaget har åtta olika affärsområden – Capital Markets, Office Agency, Building Consultancy, Retail Advisory, Industrial & Logistics, Valuation Advisory, Asset Services och Global Workplace Solutions. Läs mer om CBRE på www.cbre.se eller www.cbre.eu .

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy