Skip to main content

En serietidning för att sprida budskapet om positivt föräldraskap

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2019 15:09 CEST

Östersjöstaternas råds barnenhet publicerar en serietidning för att promota positivt föräldraskap och öka kunskaperna kring konsekvenserna av barnaga.

Under de fyra senaste veckorna har Östersjöstaternas råds barnenhet (Children at Risk) genomfört en kampanj på sociala medier om positivt föräldraskap och de psykologiska och fysiska konsekvenser som barnaga kan ha. Kampanjens slutprodukt är en serietidning om våldsfri barndom – en serietidning som har lanserats bit för bit under kampanjens gång.

För att öka den globala räckvidden har serietidningen översatts till de flesta av Östersjöstaternas råds samarbetspartners och medlemsländers språk (estniska, finska, isländska, lettiska, litauiska, polska, tyska), samt fem av FN:s officiella språk (arabiska, engelska, franska, ryska och spanska).

Idag är Östersjöregionen en föregångsregion globalt: av Östersjöstaternas råds medlemsländer har tio av elva infört fullt förbud mot barnaga. Kampanjen, som syftar till att sprida Östersjöregionen som ett globalt föregångsexempel, fick sin början under en högnivåkonferens om barnaga som ordnades i Stockholm i november 2018 av Östersjöstaternas råd. Under konferensen medverkade bland andra Prins Daniel och presidenten av Malta. Sex olika rapporter om hur man arbetar för ett samhälle utan barnaga lanserades då, och även dessa kommer att översättas. Trots att rapporterna är baserade på erfarenheter från Östersjöregionen innehåller de exempel och råd som är gångbara såväl inom som utanför Europa.

Barnaga är den vanligaste formen av våld mot barn, och serietidningen ämnar öka kunskapen kring förhållandet mellan barnaga och aggression, depression, dåliga relationer mellan föräldrar och barn, och till och med förändringar i hjärnans strukturer och funktioner. Serietidningen bygger på den senaste forskningen kring de negativa konsekvenser som är kopplade till barnaga. Serien har skrivits av Turid Heiberg, chef för Östersjöstaternas råds barnenhet, tillsammans med ett team av ledande forskare och psykologer inom området; Willy-Tore Mørch, Elizabeth Jareg och Åsa Landberg.

Serietidningen är en del av Östersjöstaternas råds projekt ”Non-Violent Childhoods”, vilket skapades för att promota förbjudandet av barnaga i Östersjöregionen. Projektet leds av Östersjöstaternas råd och delfinansieras av den Europeiska Kommissionen.

Östersjöstaternas råds barnenhet har arbetat med att säkra och promota barns rättigheter och ett barnvänligt rättsväsende i Östersjöregionen under mer än 20 år.

Serietidningen kan hittas här och rapporterna här.

Lanseringen av serietidningen på sociala medier: 

Twitter
Facebook
Instagram

The Council of the Baltic Sea States (CBSS) is an inter-governmental organisation, building collaboration and trust in the Baltic Sea Region since 1992. The Members of the Council are Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, and Sweden, as well as the European Union. The CBSS provides a platform for governments, organisations, communities, and people to build and strengthen partnerships. The Presidency of the Council rotates among the Member States annually. Latvia currently holds the Presidency of the Council of the Baltic Sea States 2018-2019.