Skip to main content

Vad krävs för att skapa gynnsamma förhållanden för små och medelstora hamnar i Östersjöregionen?

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2019 15:11 CEST

Östersjöstaternas råd, den Europeiska Kommissionen och Lettlands transportdepartement står gemensamt värd för en konferens om hållbar sjöfartsekonomi och de möjligheter som små och medelstora hamnar i Östersjöregionen bär på. Konferensen äger rum 3-4 april i Jurmala, Lettland.

Östersjöregionen är rik på sjöfarts- och fisketraditioner, och små och medelstora hamnar utgör en stor del av hamninfrastrukturen i regionen. För att kunna stabilisera och förbättra denna hamnverksamhet behövs kreativa lösningar som kan säkra den nödvändiga infrastrukturen och den ekonomiska hållbarheten. Det är viktigt att finna områden som har utvecklingspotential, och att upprätta en attraktiv miljö för nya företag och ökat jobbskapande. Konferensen är ett tillfälle för departements- och EU-representanter, lokala myndigheter, företag och hamnorganisationer att diskutera dessa ämnen.

Under konferensen kommer man också att fokusera på hur man strategiskt ska kunna planera för framtidens blåa ekonomi. Det är ett ämne som är i linje med EU:s strategi för blå tillväxt. Konferensen kommer också att behandla möjliga sätt att främja en hållbar blå ekonomi med anledning av revisionen av åtgärdsplanen för EU:s strategi för Östersjöregionen.

Konferensen kommer att öppnas av ambassadör Maira Mora, Generaldirektör för Östersjöstaternas råds sekretariat. Mora framhåller att ”tillväxtpotentialen för Östersjöregionens sjöfartsekonomi kan användas bättre. De marina ekosystemen kan skyddas bättre när länderna runt Östersjön aktivt samarbetar inom alla sjöfartsrelaterade områden. Det skulle stärka Östersjöregionen som en av de mest trygga och säkra regioner i världen att besöka och göra affärer i.”

Evenemanget arrangeras av Lettlands ordförandeskap i Östersjöstaternas råds expertgrupp för hållbar sjöfartsekonomi och Europeiska Kommissionens Generaldirektorat för havsfrågor och fiske.

Se fullständigt program

Följ konferensen på sociala medier: #BalticSeaPorts #SDG14 @CBSSsecretariat @Sat_Min @EU_MARE

The Council of the Baltic Sea States (CBSS) is an inter-governmental organisation, building collaboration and trust in the Baltic Sea Region since 1992. The Members of the Council are Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, and Sweden, as well as the European Union. The CBSS provides a platform for governments, organisations, communities, and people to build and strengthen partnerships. The Presidency of the Council rotates among the Member States annually. Latvia currently holds the Presidency of the Council of the Baltic Sea States 2018-2019.