Skip to main content

​Vi välkomnar ditt projekt – som sätter kulturen i centrum och skapar framtidens brobyggare i Östersjöområdet!

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 12:43 CET

CBSS Project Support Facility (PSF) välkomnar i år projekt inom kultur, utbildning eller engagerar sig för barnens rättigheter och ungdoms intressen. Projektet kan vara inriktat på ett eller flera områden samtidigt. Projekt för, med och av barn och ungdomar är högt värderade. Projekten ska syfta till att stärka barn och ungdomars inflytande och deltagande. 

Ansökningstid pågår fram till den 31:a mars 2018.

Regional Identitet är ett långsiktigt prioriteringsområde för Östersjöstaternas råd (CBSS) som syftar till att utveckla och främja en känsla av tillhörighet genom engagemang, dialog och nätverkande inom Östersjöområdet.

Kultursamarbetet inom Östersjöregionen har många aspekter och vi välkomnar projekt som drivs av konstnärlig kreativitet och kvalitet, där kultur används som en kraft för att bygga broar över gränserna och övervinna sociala och politiska skillnader. 

Europeiska året för kulturarv 2018 erbjuder ett fantastiskt tillfälle att fokusera på Östersjöregionens kulturarv. Att titta närmare på vår gemensamma historia främjar ömsesidig förståelse och är en viktig förutsättning för att gemensamt ta itu med de utmaningarna som Östersjöregionen står inför idag.

Vilka är plattformarna för blivande samarbete inom utbildning i Östersjöområdet? Vi ser gärna projekt inom utbildning som tillgodoser behovet av ett strategiskt tillvägagångssätt för mobilitet och utbildning i regionen.

Ditt projekt ska till och med återspegla FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Projekten som stöds bör ge utrymme för alla engagera sig och vill göra sina röster hörda. Respekt för den mänskliga värdighetens okränkbarhet - oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder är grundläggande och ditt projekt bör ta hänsyn till jämställdshetsaspekter och ha en jämställdshetspolicy.

PSF i korthet:

- Projektet ska vara transnationell och leda till ett hållbart resultat.

- Maximalt belopp i ansökan är 65 000 euro.

- Projektansökningar kan göras av grupper, organisationer, institutioner, föreningar och företag som verkar inom CBSS-medlemsstater (av juridisk person).

- Projektet bör ha potential att bli en grund för en nätverks-, partnerskaps- eller samarbetsmodell som kan leva vidare efter projektets slut.

Ansök innan den 31:a mars 2018!

För ytterligare information se:

www.cbss.org/psf

Kontakt: 

Mia Skytén, CBSS PSF coordinator, 08 440 19 27 (mia.skyten@cbss.org)

Anna Enemark, CBSS Senior Adviser for Culture and Education, 08 440 19 41 (anna.enemark@cbss.org)

The Council of the Baltic Sea States (CBSS) is an inter-governmental organisation, building collaboration and trust in the Baltic Sea Region since 1992. The Members of the Council are Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, and Sweden, as well as the European Union. The CBSS provides a platform for governments, organisations, communities, and people to build and strengthen partnerships. The Presidency of the Council rotates among the Member States annually. Sweden currently holds the Presidency of the Council of the Baltic Sea States 2017-2018.