Skip to main content

SÅ RODDE VI JÄTTEPROJEKTET I HAMN

Nyhet   •   Nov 17, 2011 12:45 CET

22 augusti var deadline för trafiksättning av SLs trafikupphandling E19 som omfattade trafikområdena Huddinge, Botkyrka, Söderort och Nacka-Värmdö. Natten till den 22:e omprogrammerades hela 130 bussar för att vara redo för trafik på morgonen, vilket satte punkt för nästan 3 månaders extrem press.

"Förutom omprogrammeringen innebar datumet även trafikstart för 242 nya bussar, som alla behövde utrustas med BussPC, BussKom och Access biljettsystem och där tillhörande kabeldragningar" berättar Andy Santner, teamledare för vårt installationsgäng.

"Som grädde på moset var även trafikområde Norrtälje berört av ett entreprenörsskifte under midsommarhelgen, vilket medförde ytterligare ett 50-tal installationer under perioden" fortsätter Andy.

Service- och underhållsavtalet med SL

I mitten av maj undertecknade vi det fleråriga service och underhållskontrakt med StorStockholms Lokaltrafik som började löpa 1 juni och som medfört bearbetningen av över 300 bussar, än så länge.

Avtalet gäller informations- och kommunikationssystemen ombord på hela SL:s fordonspark. Det handlar om BussPC som är hjärtat i systemet och hanterar trafikantinformation, inre och yttre utropsskyltar samt information om tidtabeller. Även kommunikationssystemet BussKom ingår, som omfattar talradio och dataöverföring samt slutligen biljettsystemet Access.

Logistiken det enskilt största hindret

Eftersom vår organisation i Stockholm inte helt hade kommit på plats sedan öppnandet 1 maj så rådde en viss förvirring från början. Exempelvis hade fullt fungerande verktygssatser ännu inte utformats. Normalt sett hade inte det varit några problem men under den hårda pressen ledde det initialt till viss ytterligare stress. Men tack vare erfarenheten, kompetensen och det enormt hårda arbetet hos medarbetarna löste sig alla knutar efter hand.

"Förutom inställningen från killarna så har stödet från Morten Parning och den interna kompetensen rörande Motorolas utrustning varit viktig för projektets framgång" nämner Andy.

Personalen har jobbat kvällar, nätter och helger och till och med flyttat sina semestrar för att hinna klart. Och, trots det har ändå inhyrd personal och underleverantörer utnyttjats under stora delar av sommaren för att klara deadline.

"Det enskilt största hindret har varit logistiken, var gör man av 300 bussar" säger Andy frågande, som fortsätter berätta om att man förutom ordinarie installationslokal i Länna även öppnade en extra installationssite i Blåsut som rymde dryga dussinet bussar.

Tack vare den extra lokalen och ett robust schema kunde alla bussar slutligen hanteras och hamna på rätt plats vid rätt tid.

Stämningen efteråt mycket god

Förutom att så klart vara lättade så är stämningen internt mycket positiv. Trots mycket hård press har projektet fungerat väl med förhållandevis lite problem över lag.

Uppdragsgivaren SL är också väldigt nöjda med resultatet av vårt arbete, vilket ytterligare stärker stämningen.

"Nu skall vi bygga upp bra rutiner och skapa förutsättningar för den normala verksamheten och vi skall snart även börja fokusera på kommande trafikupphandling, E20… som eventuellt kan bli ännu större" avslutar Andy Santner.

De involverade medarbetarna har gjort enorma uppoffringar och visat prov på oerhörd lojalitet, både mot kund och mot oss som ny arbetsgivare. Jag är både oerhört stolt och tacksam för deras insats" säger Mats Sernvik, VD.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy