Skip to main content

Taggar

RAKEL

kommunikationssystem

komradio

radiokommunikation

tetra

rakelradio

rakelmobil

digital komradio

kommunikationsradio

DMR

mototrbo

tetrasystem

radio

tetraradio

Ørsted A/S väljer Atcom och Celab för utveckling av kommunikationslösningen på vindkraftsparken HR2

Ørsted A/S väljer Atcom och Celab för utveckling av kommunikationslösningen på vindkraftsparken HR2

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2019 07:52 CEST

Ørsted A/S i Esbjerg tecknar avtal med Atcom ApS och Celab Communications Danmark A/S beträffande implementering av ny ledningsplattform och uppgradering av befintligt Tetra-system. Den nya kommunikationslösningen skall utveckla säkerheten i Ørsted’s vindkraftspark Horns Rev 2 i Nordsjön samt kommunikationen med verksamheten i hamnen i Esbjerg.

Celab Communications AB tecknar avtal med Region Sörmland beträffande Rakelkommunikation.

Celab Communications AB tecknar avtal med Region Sörmland beträffande Rakelkommunikation.

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 15:42 CEST

Avtalet avser utbyte av Sörmlandstrafikens befintliga kommunikationssystem mot en Rakel-baserad lösning.

Celab Communications AB utrustar den kommunala larmcentralen i Vimmerby.

Celab Communications AB utrustar den kommunala larmcentralen i Vimmerby.

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2019 12:41 CEST

Räddningstjänsten har valt att implementera lednings- och kommunikationsplattformen Celab Four:C Dispatch.

Celab tecknar nytt avtal med Räddningtjänsten StorGöteborg

Celab tecknar nytt avtal med Räddningtjänsten StorGöteborg

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 10:51 CEST

Efter upphandling stod Celab Communications AB som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet avseende kommunikationsradioutrustning för särskilda insatser.

Fiskarheden Trävaru AB växlar upp med nytt digitalt kommunikationssystem från Celab Communications AB.

Fiskarheden Trävaru AB växlar upp med nytt digitalt kommunikationssystem från Celab Communications AB.

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 10:00 CET

Mer pålitlig och modern gruppkommunikation är en del i det kontinuerliga utvecklingsarbete som utmärker Fiskarheden.

Celab sluter avtal med Volvo Personvagnar om kommunikations- och ledningssystem på provbanan i Hällered.

Celab sluter avtal med Volvo Personvagnar om kommunikations- och ledningssystem på provbanan i Hällered.

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 10:01 CEST

Det nya systemet skall göra det smidigare och säkrare att styra de många personer och fordon som rör sig i området, ofta i höga hastigheter.

Fortum utvecklar sin ledningsförmåga med Celab Orchestra.

Fortum utvecklar sin ledningsförmåga med Celab Orchestra.

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 09:24 CEST

Med uppgraderade driftcentraler kommer Fortum mer effektivt att kunna kommunicera med underleverantörer och medarbetare ute på fältet.

Energinet och Celab Communications Danmark A/S har ingått ett ramavtal rörande leverans och underhåll av radiokommunikationsutrustning för det TETRA baserade Danska kommunikationssystemet för beredskap (SINE).

Energinet och Celab Communications Danmark A/S har ingått ett ramavtal rörande leverans och underhåll av radiokommunikationsutrustning för det TETRA baserade Danska kommunikationssystemet för beredskap (SINE).

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 10:28 CEST

Det övergripande målet med implementeringen av SINE inom Energinet är att reducera risker och sårbarheter under hela dygnet. All tjänstgörande personal måste enkelt, snabbt och säkert kunna kontakta varandra och Energinets gas- och elkontrollrum.

Celab Communications AB sluter avtal med Lapland Airport om nytt radiosystem.

Celab Communications AB sluter avtal med Lapland Airport om nytt radiosystem.

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 09:39 CEST

Med ett nytt digitalt kommunikationsradiosystem förväntar sig flygplatsen att utveckla samverkan och som följd också samarbetet mellan plattan och tornet.

Celab Communications AB värvar ny regionchef till Stockholm

Celab Communications AB värvar ny regionchef till Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 09:34 CET

Fredrik Lundmark har nyligen tillträtt som regionchef i Stockholm. Utöver att hantera den dagliga driften av verksamheten blir en av hans uppgifter att vidareutveckla vår relation med kollektivtrafikbranschen.

Kollektivtrafikförvaltningen UL väljer Celab som partner för sin RAKEL-implementering.

Kollektivtrafikförvaltningen UL väljer Celab som partner för sin RAKEL-implementering.

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 10:12 CEST

Att kommunikationen fungerar mellan bussar och trafikledning är kritisk för både passagerarnas och förarnas säkerhet. Det är en av de avgörande orsakerna till att Kollektivtrafikförvaltningen UL nu väljer att ansluta sig till det nationella kommunikationsnätet RAKEL.

Celab Communications AB tecknar avtal med Räddningstjänsten Syd om rökdykarradio.

Celab Communications AB tecknar avtal med Räddningstjänsten Syd om rökdykarradio.

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 09:33 CEST

För att utvärdera alternativen genomförde Räddningstjänsten Syd sambandsprover i verklighetstrogna miljöer. Testerna genomfördes i såväl bullriga miljöer, i garage och över längre avstånd som vid rök- och kemdykning.

Smurfit Kappa i Piteå hyr komplett kommunikationssystem av Celab för att utveckla säkerheten på anläggningen.

Smurfit Kappa i Piteå hyr komplett kommunikationssystem av Celab för att utveckla säkerheten på anläggningen.

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 07:59 CEST

Smurfit Kappa har som målsättning att bli en arbetsplats fri från olyckor och tillbud vilket innebär ett tydligt fokus på att utveckla säkerheten på anläggningen. Som en del i detta arbete har de valt att införskaffa ett nytt kommunikationssystem.

Celab levererar avancerat system för talkommunikation till testanläggningen ASTAzero.

Celab levererar avancerat system för talkommunikation till testanläggningen ASTAzero.

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2016 08:33 CEST

ASTAzero är världens enda fullskaliga testmiljö för aktiv trafiksäkerhet, där biltillverkare och underleverantörer kan testa ny teknologi under verkliga förhållanden. Eftersom flera företag kan testa hemlig teknik samtidigt så ställs enorma krav på integritet och informationssäkerhet i systemet.

Celab Communications AB expanderar till Danmark

Celab Communications AB expanderar till Danmark

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2016 13:00 CET

Celab Communications AB, en av de mest respekterade aktörerna inom verksamhetskritisk kommunikation i Sverige tillkännager att de, i nära samarbete med den ledande tillverkaren, Motorola Solutions (NYSE: MSI), expanderar sin verksamhet till Danmark.

Länstrafiken i Region Örebro Län säkrar kommunikationen i RAKEL med lösningar från Celab.

Länstrafiken i Region Örebro Län säkrar kommunikationen i RAKEL med lösningar från Celab.

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2015 12:57 CEST

Pålitlig kommunikation mellan bussar och trafikledning är väsentlig för såväl passagerarnas som förarnas säkerhet. Därför vill Länstrafiken nu ansluta sig till RAKEL, samtidigt som man vill effektivisera vardags-kommunikationen för att på sikt också möjliggöra en ökad servicenivå.

Mercantes nya distributionscentral i Göteborg får innovativt trådlöst nätverk från Celab.

Mercantes nya distributionscentral i Göteborg får innovativt trådlöst nätverk från Celab.

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2015 13:13 CEST

Mercante är en typisk storanvändare av Wi-Fi då bland annat deras lagerhanteringssystem arbetar trådlöst. Något som ställer höga krav på nätverket. Efter att ha upplevt en del prestandaproblem i sina gamla lokaler vill de nu försäkra sig om att det nya nätverket lever upp till dessa krav.

Celab förbättrar täckningen i RAKEL för Jämtkraft

Celab förbättrar täckningen i RAKEL för Jämtkraft

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2015 13:06 CEST

Jämtkraft har sjutton vattenkraftstationer runt om i Jämtland, varav många ligger där RAKEL-täckningen är bristande eller obefintlig. För att öka säkerheten för medarbetarna har Celab fått uppdraget att installera lösningar för att garantera mottagningen inomhus.

Celab breddar verksamheten med satsning på det nygamla segmentet inomhustäckning

Celab breddar verksamheten med satsning på det nygamla segmentet inomhustäckning

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2015 09:57 CEST

Celab har levererat inomhustäckning och nätbyggnad i flera decennier men tidigare endast till sina egna kommunikationssystem. Skillnaden nu är att företaget även kommer erbjuda utbyggnader, förbättringar och uppgraderingar av befintliga nät oavsett fabrikat och teknologi.

Ny kommunikationslösning förbättrar säkerheten för personalen på Nordens Ark

Ny kommunikationslösning förbättrar säkerheten för personalen på Nordens Ark

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2015 09:41 CET

Lösningen kommer ge en smidig larmhantering delvis tack vare komradio utrustade med larmknapp. Samtidigt som den framtidssäkrade tekniken bidrar med ökad prestanda och bättre täckning över hela parken.