This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nordsjællands Brandvæsen under övning
Nordsjællands Brandvæsen under övning

Pressmeddelande -

Nordsjællands Brandvæsen placerar order hos Celab Communications Danmark A/S.

Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) väljer Celab Communications Danmark A/S för att byta ut sitt bestånd av SINE-kommunikationsradio.

NSBV var bland de första att införa SINE-baserad kommunikation redan 2009. Utrustningen har använts i stor utsträckning under åren och har nått slutet på sin livscykel. Samtidigt har både SINE och teknologin utvecklats under tiden och för att utnyttja SINE-nätet till fullo och säkerställa att nödkommunikation fungerar när det verkligen behövs så var det nödvändigt att köpa nya SINE-radio, säger Claus Larsen, Operativ Chef hos NSBV.

Samtidigt har kommunikationsplanen förenklats vilket gör att den dagliga kommunikationen idag är mycket effektivare än tidigare. Till följd av detta har det också blivit möjligt att minska antalet terminaler.

Under projektet har stor vikt legat på att alla faser utvecklats som förväntat samt att alla delmoment fungerat och följt tidplanen. Det har ställt höga krav på våra medarbetare både i och utanför projektgruppen såväl som på våra leverantör som genomfört leveransen till vår belåtenhet, avslutar Claus Larsen.

Nordsjællands Brandvæsen är en gemensam kommunal beredskap enligt §60 i Styrelseloven (administrativ lag) för Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Brandväsendets utryckningsområde täcker 287 km² och omfattar över 140 000 medborgare.

Celab Communications är Motorola Solutions ledande systempartner i Skandinavien och har utöver Motorolas produkter också ett brett utbud av egna applikationer och systemlösningar specifikt inriktade mot public safety sektorn.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


OM CELAB

Celab Communications AB är en ledande leverantör av verksamhetskritiska kommunikationslösningar. Sedan 1978 har vi skapat behovsanpassade system baserade på den senaste komradiotekniken från marknadens ledande tillverkare.

Vår specialitet har historisk varit skräddarsydda kommunikationslösningar mot den privata sektorn men är idag även en av ramavtalsleverantörerna till Sveriges nationella radionät, RAKEL.

Presskontakt