Gå direkt till innehåll
Betong fortsätter att dominera Sveriges bostadsbyggande enligt SCB

Pressmeddelande -

Betong fortsätter att dominera Sveriges bostadsbyggande enligt SCB

Behovet av ett kraftigt ökat, utvecklat och hållbart bostadsbyggande är fortfarande stort. Nya siffror från Statistiska Centralbyrån gällande stomtypers marknadsandelar under 2014 bekräftar bilden av att betong fortsätter vara den helt dominerande stomtypen vid byggandet av flerbostadshus och uppvisade till och med en liten ökning i marknadsandel jämfört med föregående år. Betongen behåller därmed den starka position som den haft sedan början på 2000-talet.

Stora satsningar har de senaste 15 åren gjorts för att utveckla det industriella bostadsbyggandet och viljan att förändra och utveckla processer, byggteknik och material, har varit stor bland byggsektorns aktörer. En genomgång som publicerades i tidningen Samhällsbyggaren förra året redovisade utvecklingen av marknadsandelar under perioden 2000 till och med 2012. Slutsatsen var att betong har varit dominerande under hela denna period. Med färsk statistik från SCB kan man nu också konstatera att betong fortsätter att vara det helt dominerande stommaterialet (88.6%, 2014) vid byggandet av flerbostadshus, att jämföra med exempelvis trä (8,9 %, 2014) och stål (2,6 %, 2014). Betong har därmed ökat sin marknadsandel med 0.6% jämfört med år 2013. Betonganvändandet ökat mest i Göteborgs- och Malmö-området jämfört med föregående år. På övriga geografiska marknader är andelarna mer eller mindre oförändrade.

– Statistiken visar att betong varit helt dominerande i byggprojekten i storstadsregionerna och att marknadsandelarna för betong ökar samtidigt som trä har tappat något i marknadsandel. En anledning kan vara att det nu finns omfattande resultat från både trä- och betongforskningen att luta sig mot att beställare har möjlighet att kunna kvantifiera byggnaders funktion och livslängd, och det har varit positivt för betong som stommaterial, säger Robert Larsson, Projektledare Utveckling, Cementa.


Mer att läsa:
Andersson, R. och Larsson, R. (2014) ”Så används stommaterial i flerbostadshus” Artikel i tidningen Samhällsbyggaren, sid. 32-35, nr 3/2014.

Länk: http://www.samhallsbyggarna.org/media/94996/Samhallsbyggaren_140617low.pdf

Kontakt:
Robert Larsson, Projektledare Utveckling, Cementa AB.
Tel. 0733-14 11 53 och E-post robert.larsson@cementa.se

John Ståhl, kommunikatör, Cementa AB
Tel. 08 – 625 68 11 och E-post john.stahl@cementa.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har över 45 500 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Relaterat material