Biologisk mångfald hamnar i fokus hos Cementa i Degerhamn

Pressmeddelande -

Biologisk mångfald hamnar i fokus hos Cementa i Degerhamn

Bild: Staffan Johnson, miljöchef Cementa i Degerhamn

Från april till september kommer två grupper med studenter från Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola sätta sig in i den speciella stenbrottsmiljön som finns i Degerhamn på Öland.

Byggmaterialkoncernen HeidelbergCement – som lokalt representeras av Cementa – anordnar för tredje gången en forskartävling för studenter, Quarry Life Award. Den syftar till att stärka den biologiska mångfalden på de platser där företaget bryter råmaterial för cement och betongtillverkning. Genom att koppla samman den akademiska världen med industriell verksamhet vill företaget bidra till att ta fram långsiktigt hållbara arbetsmetoder där man värnar om naturvärden, vilket kan öka kunskapen och gagna branschen som helhet.

Detta år kommer bland annat två projekt att drivas vid Cementas kalkstensbrott i Degerhamn.

Marcus Hall, Sandra Nilsson, och Emma Svahn är biologistudenter från Linnéuniversitetet. De kommer att studera hur medvetet anlagda våtmarker i en täktmiljö kan vara positivt för växter och djur och hur det samtidigt kan rena vattnet från partiklar som kommer från kalkstensproduktionen.

Kajsa Jansson, Martyna Jasinska och Katarina Nordbeck från Blekinge Tekniska Högskola kommer samtidigt att utvärdera befintliga riktlinjer för efterbehandling av före detta täkter, för att säkerställa att de är uppdaterade enligt dagens krav på hållbarhet utifrån flera aspekter med biologisk mångfald i fokus.

Studier på plats ute i fält kombinerat med intervjuer och fördjupande litteraturstudier kommer att leda fram till den slutrapport som presenteras i höst och utvärderas av en jury med företagsrepresentanter och utomstående experter inom bland annat ekologi.

– Vi ser fram emot att få samarbeta med studenterna och hoppas kunna få flera användbara förslag som hjälper vår verksamhet här i Degerhamn, både idag och i framtiden, att samexistera med naturen, säger Staffan Johnson, miljöchef på Cementa i Degerhamn.

För mer information kontakta Staffan Johnson, miljöchef Cementa i Degerhamn tel. 0709 75 21 65, staffan.johnson@heidelbergcement.com eller Kajsa Hebeler, Project Manager Sustainability och koordinator för Quarry Life Award HeidelbergCementNorthern Europe, tel. 0721 673230, kajsa.hebeler@heidelbergcement.com.

Se även http://www.heidelbergcement.se/sv/hc-bjuder-in-unga-forskare-till-arbete-kring-biologisk-mangfald och www.quarrylifeaward.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 45 450 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Relaterat material

Relaterade nyheter