Skip to main content

Cementa angående beslutet för Natura 2000: Viktigt med öppenhet i processen

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 13:03 CEST

Regeringen har beslutat att området vid Ojnareskogen och kringliggande områden på Gotland kommer att bli Natura 2000-klassade, vilket i praktiken omöjliggör framtida kalkbrytning för de berörda aktörerna.

– Beslutet i sig påverkar inte direkt vår verksamhet på Gotland men vi tycker det är olyckligt att man i det här fallet inte lyckats hitta en väg för samexistens mellan industri och bevarandet av värdefull natur, säger Karin Comstedt Webb, Hållbarhetsansvarig vid Cementa.

– Samtidigt menar vi att detta visar på vikten av att berörda parter redan från början är öppna för en dialog och strävar efter att försöka finna former för samexistens mellan industrins och naturens intressen.

Cementa är övertygade om att natur- och andra samhällsintressen kan samexistera. Utgångspunkten bör inte vara ”antingen eller” vad gäller naturskyddet och kalkbrytningen på Gotland, utan ”både och”. Det är också därför som Cementa är angelägna om att ha en fortsatt dialog med Länsstyrelsen på Gotland kring några av de ytterligare områdena på ön som eventuellt kan utses till Natura 2000-områden.

Som ett led i att bredda kunskaperna om dessa områden inför ett sådant ställningstagande genomför Cementa just nu en mycket omfattande inventering av arter och naturtyper på delar av norra Gotland.

– Vi är mycket måna om en öppenhet i hela processen och utgår ifrån att myndigheterna har samma inställning, säger Karin Comstedt Webb.

– Kalkstenen som bryts på Gotland är en viktig råvara, inte minst för att Sverige ska kunna fortsätta utveckla infrastrukturen och bygga nya bostäder. Det är därför i allas intresse att möjliggöra en fortsatt kalkbrytning och cementtillverkning.

För frågor, kontakta Arvid Stjernberg, Technical Director Cement, HeidelbergCement Northern Europe, telefon: +46 729 938 131 eller Karin Comstedt Webb, Hållbarhetsansvarig Cementa, telefon: +46 708 649907.

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har över 51 000 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.