Skip to main content

Cementa och Jehander bjuder in till forskningstävling för biologisk mångfald

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 15:05 CET

En forskningstävling – The Quarry Life Award – med syftet att främja biologisk mångfald genomförs nu för andra gången inom den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement, där bland annat den svenska cementproducenten Cementa och ballastföretaget Jehander ingår.

HeidelbergCement söker aktivt studenter och yngre forskare inom biologi, ekologi och landskapsarkitektur, som får möjlighet att vidareutveckla koncernens arbete med biologisk mångfald. Projekten genomförs vid Cementas tre kalkstensbrott i Degerhamn, Skövde och Slite samt vid två av Jehanders täkter i Stockholm och Göteborg.

Med rätt kunskap, medvetet arbete och god planering kan täkterna skapa en miljö som gynnar vissa arter.

– Genom initiativet vill vi stärka kunskapen om värdet av biologisk mångfald i täkter och visa att utvinning av grus, berg och kalksten kan vara förenligt med bevarande av naturvärden, säger Per Brevik, ansvarig för hållbarhetsfrågor inom HeidelbergCement region Norra Europa. Vi vill lyfta fram både möjligheter och utmaningar med att bedriva täktverksamhet och hoppas på att den expertis som finns inom akademin kan stötta oss i utvecklingen.

Nu pågår arbetet med att upprätta kontakt med högskolor och universitet för att berätta om tävlingen och attrahera deltagare. De sökande förväntas ha goda kunskaper inom biologi, ekologi eller landskapsarkitektur och projektförslagen ska lämnas in senast den 14 februari 2014. De bästa förslagen går vidare och under vår och sommar 2014 genomförs fältstudier. I slutet av september 2014 ska slutrapporterna lämnas in.

Projekten utvärderas sedan på regional och koncernövergripande nivå. De bästa bidragen i tävlingen vinner prispengar regionalt upp till 5 000 euro och internationellt upp till 30 000 euro.

– Det är mycket positivt att ett stort företag som HeidelbergCement satsar på detta, säger Ulla Carlsson Granér som är docent och lektor vid Umeå Universitet, samt medlem i juryn för Quarry Life Award. Forskning visar att minskande biologisk mångfald är vår planets största framtidsproblem* och HeidelbergCements initiativ kan förhoppningsvis få andra företag och industrier att också börja planera för mer långsiktigt hållbara projekt.

För mer information kontakta Per Brevik, ansvarig för hållbarhetsfrågor HeidelbergCement Northern Europe, tel: +47 22 87 84 72, per.brevik@heidelbergcement.com eller Emma Sjöberg, koordinator Quarry Life Award Northern Europe tel: +46 70 962 42 63, emma.sjoberg@heidelbergcement.com.

Besök även www.quarrylifeaward.com och få mer detaljer om den regionala tävlingen här.

*) Källa: Nature 461 2009, Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity, av Johan Rockström m fl.

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har cirka 52 000 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv.