Skip to main content

Cementa vann priset ”Årets Skylt 2013” i Malmö

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 14:22 CEST

Cementa AB blev fredagen den 23 augusti tilldelade priset ”Årets Skylt 2013” av Malmö Stadsbyggnadskontor. Skylten som vann sitter på Cementas silo i depån i Malmös Norra Hamn.   

Priset delades ut inför 300 åhörare i samband med arrangemanget Nya Stadsbyggandets dag den 23 augusti i Malmö. Utöver pris för bästa skylt delades det ut pris för ”Årets Stadsbyggnad” och ”Årets Gröna Lans”. Utöver prisutdelning så fördes det under dagen bland annat samtal om hållbar arkitektur med inbjudna talare som t.ex. arkitekten Gert Wingårdh.

Den 7 maj 2010 togs första spadtaget för Cementas nya anläggningen i Malmö. Vid ceremonin invigningstalade kommunalråd Ilmar Reepalu, som sedan tillsammans med Reiner Meyer, vd IBAU Hamburg, samt Fredrik Winberg, dåvarande vd Cementa AB tog det första spadtaget för den nya terminalen.

Depån stod sedan klar våren 2012. Silon, som är 90 meter hög med en diameter på 26 meter, och depån har sedan färdigställandet blivit en tydlig och uppskattad del av Malmös siluett.

Utdrag från Malmö Stads motivering:
"Genom en klar ambition och medvetenhet från såväl beställare som utförare har man bidragit till att skapa en hög kvalitet i en stadsdel där kraven och ambitionen på form och design inte alltid prioriterats."

- Vi är stolta och glada över att Malmö stad tilldelat oss detta pris. Cementas ambition med silon och depån har hela tiden varit att den skall vara estetiskt tilltalande och vi ser detta som ett bevis på att vi har lyckats, säger en stolt Fredrik Jansson Vice VD och Marknadsdirektör för Cementa AB.

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har cirka 52 000 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv.