Skip to main content

Fortsatt kalkstenstäkt i Slite tryggar det svenska samhällsbyggandet

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2018 09:04 CET

Nu har Cementa i Slite skickat in ansökan om fortsatt brytning av kalksten till Mark- och miljödomstolen. Kalkstenen från Slite är en avgörande råvara i den cement som används i samhällsbyggandet över hela landet.

Ansökan omfattar fortsatt brytning av kalksten i Slite mellan 2021 och 2041. 58 hektar totalt kommer att tas i anspråk i Västra brottet och på File hajdar.

Bakgrunden till Cementas ansökan är behovet av cement och betong som fortsätter att vara stort. Befolkningsökning i kombination med att allt fler vill bo i storstadsområden kräver beständiga byggmaterial i stora volymer. Kalkstenen från Gotland är nödvändig för det fortsatta hållbara samhällsbyggandet, både när det gäller bostäder och infrastruktur.

- Vi har gjort omfattande utredningar kring påverkan på natur och vatten och vi ser goda förutsättningar för en fortsatt samexistens mellan vår verksamhet, samhället och omgivningarna, säger Fred Grönwall, fabrikschef vid Cementa i Slite.

Utöver det vetenskapligt baserade arbetet med att stärka naturvärdena i närområdet, har Cementa också presenterat en plan för hur man kan bidra till att öka vattentillgången på Gotland sommartid.

Cementa arbetar även aktivt med att minska koldioxidutsläppen från processen och produkterna, vilket kräver en långsiktighet för verksamheten.

- Täkttillståndet blir en grundförutsättning för att Cementa ska fortsätta ligga i framkant i cementbranschens utvecklingsarbete globalt. Målet om koldioxidneutrala betongprodukter är avgörande för hela det hållbara samhällsbyggandet, säger Fred Grönwall.

I Västra Brottet, där brytning upphör omkring 2025, pågår redan idag efterbehandling och delar av brottet vattenfylls nu. Planen är att på sikt anlägga en sjö för bad och paddling med omkringliggande stigar för promenad och andra rekreationsmöjligheter.

Täktansökan och tillhörande rapporter finns tillgängliga på http://www.cementa.se/sv/taktansokan-slite

För mer information, kontakta Fred Grönwall, fabrikschef Cementa Slite, fred.gronwall@cementa.se, 076-632 3899, eller Kerstin Nyberg, miljöchef Cementa Slite, kerstin.nyberg@cementa.se, 0498 28 11 44.

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Bifogade filer

Word-dokument