Skip to main content

Miljövinst med övergången till cementsäck i plast

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 10:15 CET

Från och med 1 januari 2016 kommer Cementa genomföra en stor och positiv förändring gällande sin produktion av säckad cement. Då kommer all säckad cement från fabriken i Skövde gå från att paketeras i pappersäckar till att paketeras i plastsäckar. Övergången till plastsäck är en del av Cementas fortsatta hållbarhetsarbete och kommer medföra flertalet fördelar för konsument och för miljön då den nya säcken leder till minskade koldioxidutsläpp.

Investeringen kopplat till bytet av säck uppgår till cirka 20 miljoner kronor och medför att Cementa inom några år kommer att kunna producera upp till 2 miljoner säckar med cement per år.

– Vi tycker att bytet av material från papper till plast för våra säckar är ett bra steg för att kunna fortsätta leverera det bästa byggmaterialet till den svenska marknaden säger Matilda Hoffstedt fabrikschef Cementa Skövde.

Fördelar med att säcka cement i plast är bland annat att hållbarhetstiden på cementet ökar från 6 till 12 månader. I dagsläget är det 3 % av totalt säckad produktion som kasseras per år på grund av utgånget datum. Förpackningar av plast kommer leda till att det minskar till 1 % vilket sparar cirka 1000 ton cement/år vilket är detsamma som cirka 700 ton koldioxid.

Andra fördelar är att plastförpackningar är enklare att återvinna jämfört med papperssäckar som innehåller både papper och plast samt att plastsäckar är fuktsäkra varpå cementkvalitén inte påverkas vid till exempel lagring utomhus. Dessutom underlättar plastsäckar hanteringen i och med att det minimerar damm och eftersom det är ett slitstarkare material så kommer färre säckar att gå sönder.

– Övergången till plastsäck är en del i vårt hållbarhetsarbete. Plastsäck är avsevärt bättre för miljön än de pappersäckar som varit standard på den svenska marknaden och vi vet att våra kunder kommer uppskatta vårt initiativ säger Magnus Ohlsson som är Vice VD och Marknadsdirektör, Cementa AB.

I samband med övergången till plastsäckar passar även Cementa på att ändra designen på sina säckar för första gången på över 20 år.

Kontakt:

Niklas Magnusson, kommunikatör, Cementa AB
Tel. 08 – 625 68 13 och E-post niklas.magnusson@cementa.se

Magnus Ohlsson, Vice VD och Marknadsdirektör, Cementa AB
Tel. 08 – 58 79 69 22 och E-post magnus.ohlsson@cementa.se

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har över 45 500 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.