Skip to main content

Nollvision för koldioxidutsläpp kräver rätt teknik och politisk vilja

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 15:43 CEST

Cementa har en ambitiös vision för koldioxidutsläppen 2030; noll koldioxidutsläpp under produkternas livstid. Men då krävs utveckling av koldioxidavskiljning och det krävs att politikerna vaknar.

Cementas vision om att nå klimatneutralitet 2030 innebär noll koldioxidutsläpp under cementproduktens livstid.
- Bakgrunden är de klimatförändringar vi ser och de utmaningar vår industri står inför. Befolkningen växer både globalt och nationellt sett. Våra städer växer och kräver därmed en utbyggd hållbar och trygg infrastruktur där betong utgör ett nödvändigt fundament. Samtidigt står idag cementindustrin för en betydande del av Sveriges och världens koldioxidutsläpp. Utmaningen ligger i att kunna försörja samhället med ett nödvändigt byggmaterial samtidigt som vi tar ansvar för vårt klimat. Vi har redan tagit betydande steg mot att nå vår nollvision men än kvarstår  stora utmaningar som måste lösas genom innovation, investeringar och ett målinriktat arbete, säger Karin Comstedt Webb, Project Manager Sustainability inom HeidelbergCement Northern Europe, där Cementa ingår som ett av flera cementproducerande bolag.

Cementa har kommit långt med att ersätta fossila bränslen med alternativa bränslen och arbetar kontinuerligt med energieffektivisering. Men det är utsläppen från själva processen som är den stora utmaningen. 
– Hittar vi inte nya tekniker för koldioxidavskiljning kommer vi aldrig åt de 60 procent av de totala utsläppen som inte hänger ihop med bränslena - utan med den kemiska reaktionen som sker då kalksten omvandlas till cementklinker. För vår och hela branschens del är det nyckeln till att bli koldioxidneutrala i framtiden, säger Karin Comstedt Webb.

Frågan om transport och lagring av koldioxid är central för Sverige om det nationella målet med noll koldioxidutsläpp skall nås.
– Det är en utmaning för industrin att tillsammans med staten och olika teknikutvecklare hitta lösningar för lagringen. Vi menar att politikerna måste bistå med ledarskap, förklarar Karin Comstedt Webb.

Under Almedalsveckan i Visby lyfter Cementa problematiken i ett seminarium med paneldebatt kring koldioxidavskiljning (CCS) och dess förutsättningar. Lars Hjälmered (M), Kent Persson (V), Mikael Johannesson (Naturvårdsverket) och Per Arne Nilsson (konsult med industriperspektiv) deltar i diskussionen den 3 juli klockan 14.00–14.45 på Gotlands Museum, Miljöaktuellts Arena.

– Vi vill öka insikten kring CCS och samt ställa frågan till våra politiker kring hur de ser på realiseringen av detta i Sverige, avslutar Karin Comstedt Webb.

För ytterligare information:
Karin Comstedt Webb, 0708-64 99 07, karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com eller Lena Carlman Malmström, 0708-16 51 91, lena.carlman.malmstrom@heidelbergcement.com.

FAKTA:
Vad är CCS?
CCS (Carbon Capture Storage), eller koldioxidavskiljning och -lagring, är en teknik som fångar koldioxid (CO2) från förbränning av kol och gas för elproduktion eller från tillverkning av exempelvis stål och cement; transporterar den genom antingen rörledning eller via fartyg för permanent lagring under jord. Syftet är att förhindra att koldioxiden kommer ut i atmosfären och bidrar till klimatförändringar.

Hur fungerar CCS?
CCS kan delas in i tre steg: avskiljning, transport och lagring under jord.
• Capture (Fångst) - Först avlägsnas eller separeras koldioxiden från förbränningen. Detta kallas koldioxidavskiljning.
• Transporter - Därefter komprimeras koldioxiden och transporteras till en lämplig lagringsplats. Transporten sker vanligen via rörledningar, men fartygstransporter är också ett alternativ för offshore koldioxidtransport.
• Lagring - Koldioxiden injiceras sedan i en lämplig lagringsplats djupt under marken. Lagringsplatsen måste vara en geologisk formation som garanterar en permanent lagring

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har cirka 52 000 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv.

Bifogade filer

PDF-dokument