Skip to main content

Ny studie kring byggsektorns miljöpåverkan vid transporter av betong och trä

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 10:22 CEST

Byggsektorns materialtransporter är en viktig del av samhällets utveckling men påverkar samtidigt människor och vår miljö. Dessa transporters miljöpåverkan är något som nu undersöks av Lunds Tekniska Högskola och Cementa AB som en första del i ett forskningsprojekt. Studien visar på att materialtransporter i husbyggandet har stor betydelse. Utsläppen uppgår i genomsnitt till 613 kg koldioxid per lägenhet för betong och 920-1131 kg koldioxidutsläpp per lägenhet för träprodukter.

I en nyligen genomförd studie har transportavståndet beräknats för leveranser av betongprodukter till flerbostadshus byggda under 2012. Det totala transportavståndet beräknades i genomsnitt till 439 km per lägenhet vilket motsvarar 613 kg koldioxid. För att undersöka hur transportavståndet påverkas då produkter som till största delen färdigställs i fabrik används, beräknades även transportavstånd för fabrikstillverkade plan- och volymelement av trä. I detta fall blev det totala genomsnittliga avståndet 920-1131 km per lägenhet vilket motsvarar utsläpp av 920-1131 kg koldioxid. De faktiska transporterna för de under 2012 byggda flerbostadshusen varierade mellan 21 och 2445 km per lägenhet vilket innebär en skillnad i cirka 3 ton koldioxidutsläpp per lägenhet. Den stora spridningen visar på behovet av att materialtransporternas avstånd måste beaktas specifikt i varje byggprojekt.

– Byggsektorn är starkt beroende av väl fungerande godstransporter. Transporter på vägar påverkar samtidigt människor och miljö, och det är därför angeläget att effektivisera transporter så att de minimerar inverkan på människor och miljö samtidigt som behovet av transporter tillgodoses. Ett första viktigt steg i denna riktning är att kartlägga hur transporter inom byggsektorn faktiskt ser ut, säger Robert Larsson, Industridoktorand, Konstruktionsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Projektledare Utveckling, Cementa AB.

Studien är en första del i ett forskningsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola och görs i samarbete med Cementa AB.

Kontakt:
Robert Larsson, Industridoktorand, Konstruktionsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Projektledare Utveckling, Cementa AB.
Tel. 0733-14 11 53 och E-post robert.larsson@cementa.se

Ronny Andersson, Adj. Professor, Konstruktionsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Chef Forskning och Innovation, Cementa AB.
Tel. 0708-45 63 27 och E-post ronny.andersson@cementa.se

Fotnot: Artikel "Materialtransporter i byggandet" publicerades i tidningen Husbyggaren nr 3, 2014. Läs artikeln här.

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har cirka 52 000 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxudutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.