Skip to main content

Spännande algprojekt ska bli en tillgång i visionen om noll koldioxidutsläpp

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 10:55 CEST

Kan Östersjöns alger bli en tillgång och ett vapen mot klimatförändringar och övergödningen av Östersjön? Det tror Cementa och Linnéuniversitetet som samarbetar i ett forskningsprojekt kring Östersjöns alger och hur dessa kan bli en del av lösningen för att nå visionen om noll koldioxidutsläpp till 2030.

Cementindustrin står för mellan tre och fem procent av världens nettoutsläpp av koldioxid vilket är en av anledningarna till att Cementa formulerat en vision om noll koldioxidutsläpp till 2030. Cementtillverkningen ger stora mängder rökgaser med koldioxid, som bidrar till växthuseffekten. Tanken med algprojektet är att direkt ur havsvatten utvinna små encelliga alger, som sedan växer och frodas i spillvärmen från cementugnarna genom att ta upp koldioxid från rökgaserna och närsalter från avloppsvatten. Den biomassa som blir kvar kan antingen bli industriråvara eller användas till biogas eller biodiesel.

– Vi studerar flera olika metoder för att minska våra koldioxidutsläpp. Algodling är ett intressant alternativ där vi lokalt och kostnadseffektivt kan se i vilken skala det är möjligt att binda koldioxiden i alger, säger Stefan Sandelin, chef Forskning och Utveckling på Cementa.

Algprojektet pågår idag på Linnéuniversitet och planeras fortsätta under våren 2014 på Cementas Degerhamnsfabrik på Öland.

Kontakt:
Stefan Sandelin, chef Forskning och Utveckling, Cementa AB
Tel. (0)8-625 68 20 och E-post stefan.sandelin@cementa.se

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har cirka 52 000 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv.