Skip to main content

Taggar

Gustav Hemming

Motion om affordable housing

Motion om affordable housing

Dokument   •   2017-12-15 08:55 CET

Centerpartiets budgetförslag 2018

Centerpartiets budgetförslag 2018

Dokument   •   2017-10-23 13:09 CEST

Samtliga listor

Samtliga listor

Dokument   •   2017-10-14 16:45 CEST

Karta nordsydinjen

Karta nordsydinjen

Dokument   •   2017-06-16 09:55 CEST

Informations sommaren 2017 - Waxholmsbolaget

Informations sommaren 2017 - Waxholmsbolaget

Dokument   •   2017-06-16 09:55 CEST

Klimatfärdplan

Klimatfärdplan

Dokument   •   2017-06-08 16:18 CEST

Landsbygds- och skärgårdsstrategi

Landsbygds- och skärgårdsstrategi

Dokument   •   2017-06-08 15:55 CEST

RUFS 2050 utställningsförslag

RUFS 2050 utställningsförslag

Dokument   •   2017-06-08 09:50 CEST

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

Motion

Dokument   •   2017-03-07 13:26 CET

Remissvaret

Dokument   •   2017-02-23 14:51 CET

Stockholms läns landstings miljöprogram

Stockholms läns landstings miljöprogram

Dokument   •   2016-11-15 18:55 CET

Stockholms läns landstings miljöprogram 2017-2021

Centerpartiets förslag till budget 2017

Centerpartiets förslag till budget 2017

Dokument   •   2016-10-26 07:30 CEST

Strukturomvandling

Strukturomvandling

Dokument   •   2016-09-07 07:00 CEST

Rapporten ”Strukturomvandlingens geografi i Stockholms län" från tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms läns landsting visar utvecklingen av Stockholms näringsliv sedan millennieskiftet till 2014.

Stockholms läns landstings miljöredovisning 2015

Politiskt antagna miljöredovisningen för SLL år 2015.

Befolkning inom 3 km från spårstation

Befolkning inom 3 km från spårstation

Dokument   •   2016-05-31 08:51 CEST

Centerpartiet föreslår ny skyskrapa i City

Centerpartiet föreslår ny skyskrapa i City

Dokument   •   2016-04-21 05:45 CEST

Idag presenterar Centerpartiet i Stockholm ett förslag om en ny skyskrapa i Stockholms city. Med sina 40 våningar kommer huset rymma cirka 270 bostäder. Något de centrala delarna av Stockholm lider stor brist på.

Centerpartiets yttrande i Bromma stadsdelsnämnd
Centerpartiets yttrande i exploateringsnämnden
Centerpartiets motion om inkluderande design

Centerpartiets motion om inkluderande design

Dokument   •   2015-05-20 14:37 CEST