Skip to main content

​10 år som landstingsråd för Gustav Hemming (C)

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 14:27 CET

Den 7 november 2006 valdes Gustav Hemming (då under namnet Gustav Andersson) till centerpartiets landstingsråd i Stockholms läns landsting, efter en längre tid där Centerpartiet varit utanför församlingen. Idag, tio år senare, ansvarar han för miljö, skärgård och regionplanering och trots många infriade vallöften är engagemanget för en öppen, grön liberal Stockholmsregion lika stort som tidigare.

Efter valet 2006 tog Centerpartiet sitt första landstingsråd på flera år. Gustav Hemming blev således vald till biträdande hälso- och sjukvårdslandstingsråd med ansvar för tandvård, miljö och skärgård.

De första tio åren har inkluderat stort engagemang för tunnelbanans utbyggnad, ökad andel fossilfritt i landstingets verksamhet, en levande skärgård, ökad mångfald inom vården och tandvården, sprututbyte och ett hållbart regionplanerande.

- När jag ser tillbaka så är det så klart många spännande beslut som jag har varit med om att fatta. Inte minst tunnelbanans utbyggnad och alla beslut som ökat möjligheterna att leva och bo i skärgården är väldigt roliga att ha i bagaget, säger Gustav Hemming (C).

- Stockholmsregionen fortsätter att växa oerhört snabbt och jag hoppas fortsätta som en drivande kraft för att Stockholmsregionen ska vara en öppen, liberal, grön och engagerande plats. Oavsett om man bor på Södermalm, Söderarm eller i Södertälje, säger Gustav Hemming (C).

Urval initiativ och beslut som Gustav Hemming varit delaktig i och drivande för:

2006 

 • Centerpartiet går till val för utbyggd kollektivtrafik, valfrihet i vård och tandvård och driver som enda borgerliga partier att försöket med trängselskatterna ska bli permanent.
 • Gustav Hemming blir "Biträdande sjukvårdslandstingsråd med ansvar för tandvård, miljö och skärgård".

2007

 • Centerpartiet och Kristdemokraterna driver under stor dramatik igenom en utredning om sprutbyte för injektionsnarkomaner.
 • Den första miljöklassificeringen av läkemedel tas fram i samarbete mellan landstinget, Läkemedelsindustriföreningen och Apoteket.

2008 

 • Stockholmspaketet förhandlas fram i den så kallade 16-gruppen där Gustav Hemming ingår. Trängselskatten blir permanent, Citybanan och Förbifarten finansieras och Östlig förbindelse stoppas tills vidare

2009

 • Regionala Skärgårdsrådet inrättas som skapar en fast samarbetsstruktur mellan landstinget, länsstyrelsen, skärgårdskommunerna och organisationer för boende och företagare.
 • Världens första gröna ambulans invigs. 
 • Klimatvänlig lustgasrening införs på länets förlossningsavdelningar.

2010 

 • Distriktstandvården i Sverige AB startar genom att på marknadsmässiga villkor köpa 10 nedläggningshotade folktandvårdsmottagningar i landsbygds- och miljonprogramsområden, vilket gav nytt liv till klinikerna som nu drivs vidare
 • Vårdval införs i specialisttandvården för barn och ungdomar och kortar rekordsnabbt väntetiderna för barn och unga med stora vårdbehov från upp till två år till några veckor.
 • SL storsatsar på miljöbussar och tar ett stort kliv mot minskad fossilbränsleanvändning.
 • Centerpartiets viktigaste valfråga är utbyggd tunnelbana, vilket krattade väg för de historiska tunnelbaneutbyggnaderna

2011

 • Centerpartiet sätter under konflikt med trafiklandstingsrådet ned foten kring att det behövs tunnelbana och inte spårvagn till Hagastaden.
 • En HBT-policy antas i SLL.

2012 

 • Stockholms läns landsting blir miljöbästa landsting.
 • Miljöfarliga ämnena bisfenol A och nanosilver fasas ut.
 • Beslut om utbyggd tunnelbana till Barkarbystaden.

2013 

 • Beslut om kraftigt utbyggd tunnelbana.
 • Huvudskär (Ålandsskär) räddas från uppstyckning genom att övertas av Skärgårdsstiftelsen.
 • Landstinget satsar på eldriven pendelbåt.
 • Sprututbytesverksamheten öppnar på prov

2014 

 • Skärgårdsstiftelsens ekonomi säkras genom ett generöst 5-årigt avtal.
 • Sommartidtabellen i skärgården förlängs.
 • Landstinget stöder bildandet av Stockholms fiskmarknad.
 • Den första elpendelbåten invigs och tas i drift.

2015 

 • Nord-syd linjen kastar loss och blir en succé.
 • Storsatsning på solceller på sjukhustak.

2016

 • Inrättande av regionalt cykelkansli.
 • Regionbildningsprocessen inleds.
 • Landstinget tar nytt miljöprogram med fokus på bl a minimerad klimatpåverkan, hållbar mat och bättre kretslopp för byggprocesser, textilier och vårdmaterial.