Skip to main content

70 % av Stockholmsregionens invånare skulle kunna cykla till jobbet på under 30 minuter.

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 10:00 CEST

Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd i Region Stockholm

Det regionala cykelkansliet på Region Stockholm har under hösten och vintern 2018/2019 genomfört en studie som undersöker möjligheterna för länets invånare att cykla till arbetet. Pendlingen mellan bostad och jobb har undersökts för samtliga förvärvsarbetande i länet och analyserar vilken färdväg som är snabbast och hur lång tid det skulle ta att cykla mellan bostaden och jobbet. Studien har precis avslutats och visar bland annat att mer än 70 % av länets invånare skulle kunna cykla till jobbet på mindre än 30 minuter. Det skiljer sig dock mellan olika kommuner, bland annat har de som bor i Stockholm stad större möjligheter att snabbt ta sig till jobbet med cykeln. För kommuner som Vallentuna och Tyresö är det för tillfället svårare.

- Det här är en ögonöppnare. Folk kan få attraktiva restider till jobbet som idag inte har möjlighet till det. Studien visar att cykeln har en stor potential, säger Gustav Hemming (C) Tillväxt- och Samhällsplaneringsregionråd i Region Stockholm

Den nya potentialstudien gör det möjligt att enklare prioritera vilka åtgärder som ska göras för att nå bästa möjliga resultat. Det ger underlag för mer effektiva satsningar och mer nytta för pengarna.

- Nu vill vi speeda på det här arbetet och uppdatera den regionala cykelplanen. Studien ger oss en möjlighet att förstå vilka stråk vi ska prioritera, uppdatera och aktualitetspröva samt vilka vägar vi ska stärka upp och vilka stråk som har störst potential, säger Gustav Hemming

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Daniel Källqvist 070-7377644