Skip to main content

Ankersjö (C)/ Nordin (M): Stockholms stad får tre nya naturreservat

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 11:00 CEST

Idag presenterade finansborgarrådet Sten Nordin (M) och stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C)Stockholms stads tre nya naturreservat. Det handlar om Årstaskogen med Årsta holmar, Älvsjöskogen och Kyrkhamn i Hässelby som blir naturreservat.

– Det är fantastiskt roligt att idag få presentera Stockholms tre nya naturreservat. Stockholms naturreservat är enormt populära och välbesökta och de bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar miljö i den växande staden säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd.


– Naturreservat är en viktig investering i vår miljö, barns möjlighet till lek och natur, och vuxnas chans till att njuta av den grönska som naturen erbjuder oss. I ett växande Stockholm är det viktigt att kombinera bostadsbyggande med att värna våra gröna lungor och andningshål i naturen, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

 

Fakta

Beslut om naturreservaten kommer att fattas senare i maj i tre olika nämnder, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.


Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö