Skip to main content

​Bällsta radartorn hindrar bostadsbyggandet i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 15:22 CEST

Foto: Wikimedia Commons

Bällsta radartorn i Bromma hindrar byggnation av höga hus i Stockholm och lägger en våt filt på stadens utveckling. Det menar Centerpartiet i Stockholms stad som avslöjar en av de viktigare satsningarna i sin oppositionsbudget.

- Det är tydligt att Bällsta radartorn är den enskilt största anledningen till att det inte har byggts högt de senaste åren. Vi vill att Stockholm utvecklas och byggas högt och tätt. Centerpartiets ambitioner har högre ambitioner än alla andra partier i staden, 160 000 bostäder till 2030. Det ställer så klart krav på oss att vara konstruktiva för att lösa bostadsutmaningen, säger Jonas Naddebo(C) tillförordnad gruppledare i stadshuset. 

- Vi avsätter pengar i vår budget för att utreda en höjning eller flytt av Bällsta radartorn. Luftfartsverket ska inte få diktera Stockholms framtid. I det här läget är det viktigt att vi som politiker sätter press på Luftfartsverket så att stadens utveckling kan fortskrida, säger Jonas Naddebo (C). 

Alla planerade hus över en viss höjd har Luftfartsverket veto på att stoppa eller sänka. Luftfartsverket äger radartornet men det står på stadens mark, som arrenderas. Snart går arrendet ut och ska omförhandlas. Det öppnar upp för att Stockholms politiker kan påverka och trycka på Luftfartsverket för en förändring.

- Tellus Tower, Norra Tornen i Hagastaden och skyskraporna i Marievik är alla byggnader som stoppats eller kraftigt begränsats på grund av Bällsta radartorn. Det är i grunden dålig stadsplanering att förlägga Mellansveriges viktigaste radartorn i en av Europas snabbast växande storstäder som dessutom har stor bostadsbrist, säger Jonas Naddebo (C).  

Information: 

Centerpartiet avsätter en miljon i budgeten för 2017 för att utreda en flytt eller höjning av radartornet.

Trots att radartornet ligger nära Bromma flygplats är det huvudsakligen inte kopplat till flygplatsen, utan har placerats på en kulle i området av strategiska skäl. Radartornet är strategiskt viktigt för flygtrafiken i hela Mellansverige både militära och civila sammanhang. 

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Andreas Eriksson 076-1229412