Skip to main content

Bättre cykelparkeringar ska få fler Stockholmare att cykla till stationen

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 08:52 CEST

Befolkning som bor inom 3 km från spårstation i Stockholms län

86 procent av befolkningen i Stockholms län bor inom tre kilometer från en spårstation. Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholmsregionen ser nu över möjligheterna att bygga bättre cykelparkeringar.

Av Stockholmsregionens 2,2 miljoner invånare är det 1,9 miljoner som bor tre kilometer från tunnelbana, pendeltåg eller lokal spårbana. Detta innebär en cykelsträcka på omkring 10 minuter, vilket gör Stockholmregionen perfekt för kombinationsresor på cykel. I Danmark och Holland räknar man med att kollektivtrafikresandet kan öka med 5-10 % om möjligheterna att cykla till och från stationerna förbättras.

- Med så många Stockholmare som har cykelavstånd till en spårstation behövs det finnas bra parkeringsmöjligheter i direkt anslutning till stationerna. Därför håller landstinget och kommunerna på att se över cykelparkeringarna och var det behöver byggas nya. Det finns en enorm potential för kombinationsresor med cykel i regionen, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

- Senast cykelparkeringarna inventerades var 2009. Då såg man att, även om många tågstationer hade cykelparkeringar, så var de ofta överbelagda och parkeringarna fanns inte i direkt anslutning till ingångarna. Cykelparkeringens placering är i många fall avgörande huruvida den kommer att användas eller inte, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd.

Centerpartiet i Stockholms läns landsting

Press/kontakt:

Morgan Berglund-Williams
070-737 41 42