Skip to main content

C: Budgeten saknar skarpa förslag för fler jobb

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 15:32 CEST

Den rödgrönrosa majoritetens budget saknar fokus på jobbskapandet och skarpa förslag för att förbättra företagsklimatet. Majoriteten kan inte förvänta sig att högkonjunkturen varar för evigt. Staden behöver rusta för sämre tider. Satsningar på näringsliv och företag är det som skapar jobb långsiktigt. Det anser nu Centerpartiet i Stockholms stad som kritiserar majoritetens budget.

-Stockholm går bra men det beror på högkonjunkturen, inte det rödgrönrosa styret. Stadens företagsklimat har sjunkit som en sten och näringslivssatsningarna är näst intill obefintliga i budgeten. Vi saknar konkreta reformförslag, budgeten har bara tomma fluffiga ord, säger Jonas Naddebo (C) tillförordnad gruppledare i stadshuset.

De rödgrönrosa tar inte det sjunkande företagsklimatet på allvar. Stockholm har fallit som en sten, 74 placeringar sedan valet i Svenskt Näringsliv ranking. Detta adresseras knappt alls i budgeten och konkreta åtgärder saknas.

-Jobb är absolut viktigast för att bryta utanförskap och skapa en sammanhållen stad med minskad segregation, och jobb skapas av företag inte av interna satsningar i staden. Majoriteten har bristande förståelse för vad som ger resultat, och vad som faktiskt bryter utanförskapet, säger Jonas Naddebo (C).

- Staden borde de fokusera på att åtgärda problemen med företagsklimatet: bristande service till företagen, attitydproblem och osund konkurrens. Centerpartiet kommer föreslå flera konkreta lösningar i vår budget, bland annat en kriskommission för att återupprätta stadens förtroende i näringslivsfrågor, säger Jonas Naddebo (C).

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Andreas Eriksson 076-1229412