Skip to main content

C: Flygskatten dyr och ineffektiv

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 17:16 CET

Karin Ernlund (C)

Med anledningen av regeringens förslag om en nationell flygskatt uttalar sig Karin Ernlund (C) gruppledare i Stockholms stad om en ytterligare skattåtgärd som kostar flygbolag såväl som resenärer mycket men som ger dålig utdelning för klimatet. 

-Flygskatten blir en väldigt ineffektiv klimatskatt. Det är en skatt på avstånd, inte på det fossila bränslet, säger Karin Ernlund (C) gruppledare i Stockholms stad. 

- Stockholm är i ett internationellt sammanhang en liten storstad i ett perifert läge. Flygskatten riskerar att slå hårt mot tillväxt, näringsliv och jobb. Stockholm är helt beroende av att infrastrukturen ska fungera, säger Karin Erlund (C).

Finansborgarrådet Wanngård har i sitt remissvar uttryck att det är positivt och i rätt riktning, något som Centerpartiets gruppledare inte alls instämmer i. Istället önskar hon se en politik som handlar om att styra mot en övergång till förnybara bränslen i flyget och att satsa på internationella spelreglerna för flyget.

-Om ’rätt riktning’ är att göra den svenska besöksnäringen och turismen svagare, jobben i regionen färre och Stockholm mindre tillgängligt så har regeringen lyckats. Men vi är av en annan uppfattning. En klimatpolitik värd namnet går att förena med en stark tillväxt och bra förutsättningar för företagande, säger Karin Ernlund (C).Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Andreas Eriksson 076-1229412