Skip to main content

C: Indexering ett bättre verktyg för fossilbränslefri organisation till 2030

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 16:22 CET

Jonas Naddebo (C)

Stockholms stad har slagit fast att dess verksamheter ska bli fossilfria till 2030. För att skapa goda förutsättningar för att nå målet vill Centerpartiet i stadshuset att staden utreder möjligheten att indexera miljömålen kopplat till en fossilbränslefri organisation. En indexering där målet bryts ned till vad som måste göras inom respektive verksamhet år för år för att nå en fossilbränslefri organisation 2030.

- Målet om att stadens verksamheter ska bli fossilfria till 2030 är viktigt steg i rätt riktning. Genom en indexering får vi konkreta verktyg för att nå dit, säger Jonas Naddebo (C) tillförordnad gruppledare i stadshuset.

Ett exempel är stadens fordonsflotta. Anta att den består av X antal fossilbränslefordon och måste minska med Y antal fossilbränslefordon per år från och med 2017 fram till 2030 för att nå målet.

På ett sådant sätt kan man systematiskt, konkret och tydligt arbetamot målet att Stockholms stads verksamheter ska vara fossilfria 2030. Det finns med i vårt budgetförslag för 2017 men för att påvisa vikten av det lägger vi en motion om detta till kommunfullmäktige, säger Jonas Naddebo (C).

Det är viktigt att staden arbetar långsiktigt för att uppnå det här målet. Indexet ger förutsättningar för stadens politiker och verksamheter att fokusera på rätt åtgärder och att avsätta resurser till det. Vi hoppas också på att inspirera andra att göra samma sak, kommuner såväl som företag, säger Jonas Naddebo (C). 

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Andreas Eriksson 076-1229412