Skip to main content

​(C): Inför vårdfrid i Sverige för tryggare sjukhus

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 13:15 CEST

De senaste veckorna har det rapporterats om hotfulla situationer på sjukhus i Stockholm och resten av landet. Därför måste brott i form av hot, trakasserier eller rent våld straffas hårdare när de sker i en vårdmiljö. Det behövs en lag om vårdfrid, skriver Johan Hedin (C), rättspolitisk talesperson och Gustav Hemming (C), landstingsråd i Stockholms län idag på SVD Debatt. 

- På fyra år har antalet sjukskrivningar på grund av hot eller våld ökat med över 40 procent. Det innebär att hot riskerar att ta bort livsnödvändig kompetens från välfärden. Detta är en utveckling som ovillkorligen måste brytas, säger Gustav Hemming (C).

- Det måste råda vårdfrid i Sverige, där sjukhus och andra vårdinrättningar anses vara fredade platser. Centerpartiet vill därför att brott bör straffas hårdare när de sker i en vårdmiljö. Hot och våld är allvarligt i sig, men det blir särskilt samhällsfarligt när de hindrar vårdpersonalen från att göra sitt viktiga arbete, säger Gustav Hemming (C).

Läs hela artiklen på SVD Debatt.