Skip to main content

C: Mer utomhusbelysning ökar den upplevda tryggheten

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2018 07:30 CET

Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad

I slutet av december vände det. Det började bli ljusare och ljusare. Men stockholmarna har fortfarande några mörka vintermånader framför sig. Samtidigt ökar den upplevda otryggheten i Stockholm. Därför vill Centerpartiet sätta upp mer utomhusbelysning i staden. 

– Vi satsar dubbelt så mycket som majoriteten på skötsel och renhållning av parker. En stor del av de 60 miljonerna ska gå till att öka belysningen så att fler kan känna sig trygga när de promenerar efter mörkrets inbrott, säger Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad. 

– Sedan 2014 har den upplevda otryggheten ökat i Stockholm. För att vända trenden måste staden bland annat sätta upp mer utomhusbelysning i otrygga områden, exempelvis i parker. Därför vill vi att stadsdelsnämnderna tillsammans med Trafiknämnden gör en helhetsöversyn av stadens parker under 2018, där de bland annat ser över parkbelysning, säger Karin Ernlund.

Centerpartiet i Stockholms stad

Press/kontakt:

Vendela Rundberg 076-122 94 12